Medicină militară

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

• Durata studiilor - 6 ani,
• Forma de învățământ - zi (IF)
• Număr de credite - 360 credite
• Statut acreditare - Acreditat (A)
• Linii de studiu - Română
• Examenul de admitere - test-grilă, la alegere din Biologie sau Chimie
• Clasificarea candidaților - în ordinea descrescătoare a mediei (90% are nota obținută la testul grilă, 10% media de la bacalaureat)