Cifră de școlarizare și Ofertă educațională

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2021/2022

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2021/2022 – după preadmitere

Cifra de școlarizare aprobată de ME pentru anul universitar 2021/2022

Cifra de scolarizare pentru Medicină Militară, anul universitar 2020/2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ UMFST 2021

MEDICINĂ

 • Medicină (6 ani, IF, 360 credite, Acreditat (A), Română, Maghiară)
 • Medicină militară (6 ani, IF, 360 credite, Acreditat (A), Română)
 • Asistență medicală generală* (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română, Maghiară)
 • Nutriție și dietetică* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Balneofiziokinetoterapie și recuperare* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)

IF – Învățământ cu frecvență                      (A) – Acreditat

MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ

 • Medicină limba engleză (6 ani, IF, 360 credite, Acreditat (A), Engleză)
 • Medicină limba engleză Hamburg (6 ani, IF, 360 credite, Autorizat (AP), Engleză)

IF – Învățământ cu frecvență                     (A) – Acreditat        (AP) – Autorizat

MEDICINĂ DENTARĂ

 • Medicină Dentară (6 ani, IF, 360 credite, Acreditat (A), Română, Maghiară)
 • Medicină Dentară – limba engleză (6 ani, IF, 360 credite, Autorizat (AP), Engleză)
 • Tehnică Dentară* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)

IF – Învățământ cu frecvență                     (A) – Acreditat        (AP) – Autorizat

FARMACIE

 • Farmacie (5 ani, IF, 300 credite, Acreditat (A), Română, Maghiară)
 • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic* (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Chimie medicală** (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română)

IF – Învățământ cu frecvență                     (A) – Acreditat        (AP) – Autorizat

INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 • Arhitectură** (6 ani, IF, 360 credite, Autorizat (AP), Engleză)
 • Inginerie medicală* (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Tehnologia construcțiilor de mașini* (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română)
 • Sisteme de producție digitale* (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română) 
 • Inginerie economică industrială* (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română)
 • Energetică și tehnologii informatice* (4 ani, IF, 240 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Automatică și informatică aplicată* (4 ani, IF, 240 credite, Acreditat (A), Română)
 • Informatică* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română / Autorizat (AP), Maghiară)

IF – Învățământ cu frecvență                  (A) – Acreditat                 (AP) – Autorizat

ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

 • Istorie* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Limba și literatura română – Limba și literatura engleză* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Limbi moderne aplicate* (engleză, franceză, germană, italiană) (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP)
 • Comunicare și relații publice* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Comunicare și media emergente* (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Studii de securitate* (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar* (3 ani, IF, 180 credite, Autorizat (AP), Română)
 • Educație fizică și sportivă (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini (1 an, IF, 60 credite, Acreditat (A), Română)

IF – Învățământ cu frecvență   (A) – Acreditat     (AP) – Autorizat

ECONOMIE ȘI DREPT

 • Management* (3 ani, IF/ID, 180 credite, Acreditat (A)/Autorizat (AP) ID, Română)
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Contabilitate și informatică de gestiune* (3 ani, IF/ID, 180 credite, Acreditat (A)/ Autorizat (AP) ID, Română)
 • Finanțe și bănci* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)
 • Drept* (4 ani, IF/ID, 240 credite, Acreditat (A)/Autorizat (AP) ID, Română)
 • Administrație publică* (3 ani, IF, 180 credite, Acreditat (A), Română)

IF – Învățământ cu frecvență,   ID – Învățământ la distanță  (A) – Acreditat     (AP) – Autorizat

* Programe de studii ale căror număr de locuri alocate admiterii se va cunoaște la sfârșitul sesiunii de Preadmitere 2021 (în funcție de confirmările candidaților declarați admiși la Preadmitere).

** Admiterea și înmatricularea la aceste programe de studii în anul universitar 2021/2022 se va face după emiterea HG de confirmarea lor în structura universității.