Olimpici

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ANUNȚ OLIMPICI pentru programe de studii din domeniul SĂNĂTATE

Se pot înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat:  

  1. absolvenții de liceu care au obținut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică  
  2. absolvenții de liceu care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de Ministerul Educației, în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.  

Absolvenții de liceu care se înscriu în condițiile de mai sus vor depune on-line, o cerere însoțită de copie a diplomei adresată Rectoratului universității, la adresa de mail: rectorat@umfst.ropână în data de 13 iulie 2023, iar Consiliul de Administrație va decide asupra solicitărilor. 

Rezultatul se va afișa în data de 14 iulie 20223