Informații probă scrisă 23 iulie 2023

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

REPARTIZAREA PE SĂLI DE CONCURS A CANDIDAȚILOR:

Program de studiu: Medicină, Medicină Militară

Program de studiu: Medicină Dentară

Program de studiu: Farmacie

Programele de studiu: Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Cosmetică medicală si tehnologia produsului cosmetic, Nutriție si Dietetică, Tehnică dentară.

Programele de studiu: Asistență de Farmacie, Asistență medicală generală, Tehnică dentară – BISTRIȚA

Legenda Sălilor de concurs

Hartă campus Gheorghe Marinescu nr.38

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 23 IULIE 2023

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza:

   — 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara si Farmacie.
   — 1 (o) oră și 30 de minute pentru programele de studiu Asistență de Farmacie, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Cosmetică medicală si tehnologia produsului cosmetic, Nutriție si Dietetică, Tehnică dentară.

· Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 9.00.

· La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

· Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.

· Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

· Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

· Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

· Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

· Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/erori pe adresa rectorat@umfst.ro.