Evaluare candidați – Programe de studii de 3 sau 4 ani

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Clasificarea candidaților înscriși la programele de 3 sau 4 ani (excepție programul Educație fizică și sportivă) se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, pe bază de dosar, astfel:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere* 

*clasele IX și X (dacă disciplina relevantă s-a studiat doar în clasa a IX-a și clasa a X-a) sau clasele IX, X și XI (dacă disciplina relevantă s-a studiat și în clasa a XI-a).

Calculează-ți nota de admitere​

Criteriul de departajare în caz de egalitate va fi media anilor de studiu la disciplina relevantă domeniului de admitere.

Nr.

Crt.

Programul de studii

Disciplina 

relevantă pentru domeniului de admitere

Facultatea de Medicină

1

Asistență medicală generală

Biologie

2

Balneo-fiziokinetoterapie

și recuperare

Biologie

3

Nutriție și Dietetică

Biologie

Facultatea de Medicină Dentară

1

Tehnică dentară

Biologie

Facultatea de Farmacie

1

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Biologie

2

Chimie Medicală

Chimie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

1

Automatică și Informatică Aplicată

Matematică

2

Inginerie Medicală

Matematică sau Biologie

3

Informatică

Matematică sau Informatică

4

Energetică și Tehnologii Informatice

Matematică

5

Tehnologia construcțiilor de mașini

Matematică

6

Sisteme de producție digitale

Matematică

7

Inginerie economică industrială

Matematică

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

1

Comunicare și media emergente

Limba și literatura română

2

Comunicare și relații publice

Limba și literatura română

3

Istorie

Istorie

4

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

Limba și literatura română

5

Limbi moderne aplicate (en-fr-ger-it)

Limba modernă (engleză, franceză, germană sau italiană)

6

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Limba și literatura română

7

Studii de securitate

Limba și literatura română

Facultatea de Economie și Drept

1

Drept

Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie

2

Administrație publică

Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie

3

Contabilitate și informatică de gestiune

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)

4

Finanțe și Bănci

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)

5

Management

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)

6

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Geografie, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)