Precizări admitere Medicină/ Medicină dentară

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

LOCURI CU TAXĂ DE 7500 EURO LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ – SEPTEMBRIE 2021

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2021, la următoarele programe de studii:


1. MEDICINĂ (limba română) – 30 locuri
2. MEDICINĂ DENTARĂ (limba română și maghiară)
– limba română: 5 locuri
– limba maghiară: 5 locuri

Studenții admiși la aceste programe de studiu vor studia în LR sau LM ca program de baza, dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline în limba engleză.

Candidații vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 9 septembrie 2021 – examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 10 septembrie 2021. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Sala Festivă, str Gheorghe Marinescu, nr.38.

Testul va consta din întrebări cu complement multiplu, formare de cuvinte, completare de spații etc.

Bibliografie orientativă:

Evans, V., FCE Use of English 1, Express Publishing, 2008

Evans, V., FCE Use of English 2, Express Publishing, 2015

Vince, M., Emmerson, P., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003

Vince, M., Sunderland, P., Advanced Language Practice, Macmillan, 2003

Candidații care dețin un certificat de limba engleză (FCE, CPE, ECL, IELTS, TOEFL; nivel minim B2) sunt rugați să trimită o copie scanată la adresa ccl@umfst.ro în vederea echivalării. Candidații cărora li se echivalează certificatul vor fi scutiți de susținerea probei de limbă. 

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2021.

Perioada de înscriere va fi 1 septembrie, orele 9:00 – 8 septembrie 2021, orele 12:00, iar data examenului va fi 10 septembrie 2021. Înscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studenții admiși vor rămâne la această formă de școlarizare până la încheierea studiilor. Trecerea la programele de studii în limba română sau în limba maghiară, la buget sau cu taxă anuală de 9000 de lei se va putea face doar susținând un nou examen de admitere și obținând media ultimului clasat la buget (pentru cei care solicită transfer la locuri bugetate – exclusiv în anul I) sau la taxă (pentru cei care solicită transfer la locuri cu taxă de 9.000 lei – în anul corespunzător). În aceste condiții, creditele obținute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studenții vor intra în procesul de reclasificare anuală buget/taxă începând cu anul universitar următor celui în care a avut loc transferul.
• Studenților admiși la această formă de școlarizare nu li se va acorda ulterior transfer în alte centre universitare.
• Studenții admiși la această formă de școlarizare nu vor fi incluși în procedura de clasificare anuală specifică studenților la buget/cu taxă, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenți la buget și nici bursieri decât în condițiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxă în lei – reclasificare în anul următor.
• La confirmarea locului obținut în urma admiterii, se va completa și o anexa specifică în care se vor preciza opțiunile de studiu.