Olimpici

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ANUNȚ OLIMPICI

REZULTATE admitere olimpici EFS

Rezoluții olimpici

Pentru programe de studii din domeniul SĂNĂTATE

Se pot înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat:  

a. absolvenții de liceu care au obținut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică  

b. absolvenții de liceu care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de M.E.C., în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.  

Absolvenții de liceu care se înscriu în condițiile de mai sus vor depune on-line, o cerere însoțită de copie a diplomei adresată Rectoratului universității, la adresa de mail: rectorat@umfst.ro, până în data de 17 iulie 2020, iar Consiliul de Administrație va decide asupra solicitărilor.

Rezultatul se va afisa în data de 21 iulie 2020.

Pentru programul de studii EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ