Informații probă scrisă 24 iulie 2022

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

REPARTIZAREA PE SĂLI DE CONCURS A CANDIDAȚILOR

Facultatea de Medicină – Program de studiu: Medicină

Facultatea de Medicină Dentară – Program de studiu: Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie – Program de studiu: Farmacie

Legenda Sălilor de concurs

Hartă campus Gheorghe Marinescu nr.38

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 24 IULIE 2022

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara si Farmacie.

Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați intre orele 9,00 și 9,30.

Candidații pot avea asupra lor la intrarea în sala de examen în vederea susținerii probelor scrise, o sticlă cu apă / suc şi dulciuri. Recomandăm utilizarea măștii de protecție!!!

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate, și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a susține examenul.

Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/ erori pe adresa rectorat@umfst.ro până vineri, 22 iulie 2022, orele 15:00.