Români de pretutindeni și cetățeni străini

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Lista redistribuire concurs de admitere Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie

Lista redistribuire concurs de admitere Facultăţile de Inginerie şi Tehnologia Informatiei, Ştiinte şi Litere şi Economie şi Drept

Confirmarea locurilor pentru persoanele declarate admise prin redistribuire se face prin transmiterea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE, pâna joi, 5 august 2021, ora 12,00 pe adresele de mail:

  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Dreptdosaradmitere_rp@umfst.ro  

Rezultatele la contestatii

Lista finală candidaților admiși la Facultatea de Mdicina, Medicina Dentara si Farmacie

Lista finală candidaților admiși la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept

Confirmarea locurilor pentru persoanele declarate admise se face prin transmiterea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE, pâna marți, 27 iulie 2021, ora 12,00 peadresele de mail:

  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Dreptdosaradmitere_rp@umfst.ro  

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultatile de Inginerie si tehnologia Informatiei Stiinte si Litere Economie si Drept

Contestațiile se depun până în data de 22 iulie 2021, ora 12.00 (ora României) pe adresele de e-mail:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie:

    dosarerompret@umfst.ro

  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

    dosaradmitere_rp@umfst.ro   

 

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

IMPORTANT: ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în toate statele membre ale UE, toți candidații vor completa și transmite odată cu dosarul personal declarația de consimțământ, care se poate descarcă de aici.

Informații suplimentare legate de înscrierea și condițiile de participare la concursul de admitere sesiunea IULIE 2021 pentru candidați cetățeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE.

 

INFORMAȚII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Admiterea la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni în anul universitar 2021/2022

Sesiunea IULIE 2021

Pentru admiterea la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni în anul universitar 2021/2022 se aplică prevederile Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

 

OFERTA LOCURILOR DE STUDII PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Pentru anul universitar 2021/2022, Ministerul Educației a alocat Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș un număr de 32 locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, pentru românii de pretutindeni, astfel:

  • 22 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
  • 10 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

Cifra de școlarizare pentru romanii de pretutindeni

 

CALENDARUL pentru admiterea și evaluarea dosarelor candidaților înscriși pe locurile „Români de pretutindeni’’ pentru anul universitar 2021/2022:

6 iulie 2021 – 13 iulie 2021

Depunerea dosarelor

17 iulie 2021 – 20 iulie 2021

Evaluarea dosarelor

21 iulie 2021

Afișarea rezultatelor pe site-ul universității

21 – 22 iulie 2021

Depunerea contestațiilor

23 iulie 2021

Rezolvarea contestațiilor

23 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale

 

Dosarele de candidatură vor conține documentele prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni și obligatoriu Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3 la Metodologie), Declarație pe propria răspundere că nu deține domiciliul în România (Declarație de domiciliu) și Declarație de consimțământ.

Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

Declarație de domiciliu

Declarație de consimțământ

Fișa de înscriere

Conform adresei primite de la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 4942 din 02 iulie 2020, candidații din REPUBLICA MOLDOVA nu trebuie să prezinte Declarația de apartenență la identitatea culturală română.

Dosarele de candidatură se vor transmite în perioada 6 iulie 2021 – 13 iulie 2021, în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie:

       dosarerompret@umfst.ro

  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

dosaradmitere_rp@umfst.ro  

OBSERVAȚIE!

Selecția candidaților se realizează conform criteriilor din Fișa de evaluare.

Fișă de evaluare – Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie

Fișă de evaluare – Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

 

Românii de pretutindeni pot candida asemeni cetățenilor români la Admiterea 2021 doar pe locurile cu taxă, cu mențiunea că vor rămâne pe acest tip de loc pe toată durata studiilor!!!

 
IMPORTANT!
Fiecare candidat va trimite un singur e-mail la care vor fi atașate toate documentele solicitate pentru înscriere. La subiect se vor completa țara de domiciliu și numele candidatului.

Documentele vor fi exclusiv în format PDF!

Dosarele incomplete nu vor fi procesate!