Locuri disponibile admitere septembrie

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Perioada de înscriere va fi 1 septembrie, orele 9:00 – 8 septembrie 2021, orele 12:00. Înscrierea se va realiza exclusiv online pe pagina admitere.umfst.ro.

Proba scrisă pentru admiterea la programele de studii Medicină Generală, Medicină Dentară şi Farmacie va avea loc în data de 10 septembrie 2021.

Proba eliminatorie la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar va fi susținută în data de 9 septembrie 2021, ora 9:00, Sala R 39, Corp Clădire R, str. Nicolae Iorga, nr. 1.

Criteriile de admitere sunt identice cu cele din sesiunea iulie 2021.

Universitatea scoate la concurs locuri bugetare (finanțate de Ministerul Educației), locuri finanțate (F – locuri finanțate din bugetul universității, fără plata taxei de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxei de școlarizare).

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu acreditat (A)/autorizat provizoriu (AP)

Repartizare locuri

Buget

Taxă

Lb. română

Lb. maghiară

Lb.

engleză

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină*

A

30

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*

A

10

Tehnică dentară

A

2

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie (linia de studii română și linia de studii maghiară)

A

8

23

Chimie medicală

AP

25

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Arhitectură

Arhitectură (în limba engleză)

AP

15

30

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

A

10F

8

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii informatice

AP

29F

12

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

A

6+

25F

10

Sisteme de producție digitale

AP

50F

10

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

A

13F

9

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

AP

10F

Informatică

Informatică

A

10F

1

Informatică (în limba maghiară)

AP

11F

10

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”

Istorie

Istorie

A

16F

5

Limbă și literatură

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

A

10F

25

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană)

AP

10F

25

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice

A

13F

4

Comunicare și media emergente

AP

22F

35

Studii de securitate

Studii de securitate

AP

11F

5

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

AP

4F

5

Facultatea de Economie și Drept

 

Management

Management – IF

A

12F

35

Management – ID

AP

49

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A

15F

45

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune – IF

A

35

Contabilitate și informatică de gestiune – ID

AP

62

Finanțe

Finanțe și bănci

A

8F

35

Științe administrative

Administrație publică

A

19F

34

Drept

Drept – IF

A

19

Drept – ID

AP

37

* Locurile scoase la concurs la aceste programe de studii sunt cu taxa de 7500 euro/an.