A doua licență

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Rezoluții al doilea program de studii de licență

Confirmarea locurilor de mai sus se face până duminica, 26 iulie 2020 prin trimiterea pe adresa de mail a decanatului facultății unde a fost admis (decanat.medicina@umfst.ro, decanat.farmacie@umfst.ro) , a următoarelor:

–       cererii de confirmare a locului,

–       dovezii de achitare a taxei de înmatriculare,

–       dovezii de achitare a primei rate din taxa de scolarizare.

Documentele originale, fișa de înscriere și contractual de studii se vor depune la decanatul facultăţii in intervalul 1-15 septembrie 2020.

Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, (exceptie dacă cele două programe sunt ambele în domeniul medico-farmaceutic), indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la Universitatea noastră pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).

3. În cazul admiterii la același domeniu, studenții de la instituțiile de învățământ superior de stat sau particular cu programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la buget pot beneficia de recunoașterea studiilor efectuate. Consiliul facultății va aproba propunerea comisiei de echivalare din facultate referitoare la anul în care pot fi înmatriculați, precum și eventualele examene de diferență.

4. Absolvenții cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta) / diplomă de absolvire (sau echivalentă cu aceasta) ai învățământului superior de stat care au beneficiat de locuri finanțate de la buget pot urma un al doilea program de studii:

  • Numai pe locuri cu taxă, prin concurs, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.
  • Numai pe locuri cu taxă, fără concurs, cu aprobarea Consiliului de Administrație al universității și cu încadrare în cifra de școlarizare aprobată. Pentru aceasta cererile însoțite de copii după diplomă și anexa acesteia se depun la Registratura universității sau online, pe adresa de mail: rectorat@umfst.ro până în data de 17 iulie 2020. Rezultatele se vor afișa în data de 21 iulie 2020.

5. Absolvenții cu diplomă de licență, respectiv diplomă de absolvire ai învățământului superior urmat integral în regim cu taxă au dreptul să urmeze un al doilea program de studii și:

  • Pe locuri finanțate de la bugetul de stat, prin concurs de admitere, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. La admitere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au fost studenți sau sunt absolvenți ai altor programe de studii finanțate de la bugetul de stat.
  • Pe locuri cu taxă, fără concurs, cu aprobarea Consiliului de Administrație al universității și cu încadrare în cifra de școlarizare aprobată. Pentru aceasta cererile însoțite de copii după diplomă și anexa acesteia se depun la Registratura universității sau online, pe adresa de mail: rectorat@umfst.ro până în data de 17 iulie 2020. Rezultatele se vor afișa în data de 21 iulie 2020.