Români de pretutindeni și cetățeni străini

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Lista candidaților admiși la Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie – după confirmări

Lista candidaților admiși la Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și litere „Petru Maior”și Economie și Drept – după confirmări

Confirmarea locurilor se face prin transmiterea online a formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE pâna vineri, 07 august 2020 pe adresele de mail:

– Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro       

– Pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și litere „Petru Maior”și Economie și Drept: dosaradmitere_rp@umfst.ro

Rezultatul contestatiilor depuse la concursul de admitere pentru romanii de pretutindeni – sesiunea iulie 2020

Rezultate – Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie

Rezultate – Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

Confirmarea locurilor se face prin transmiterea online a formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE , pâna duminică, 26 iulie 2020 pe adresele de mail:

– Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro       

– Pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și litere „Petru Maior”și Economie și Drept: dosaradmitere_rp@umfst.ro

INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII CARE NU SUNT CETĂȚENI CU DOMICILIUL STABIL IN ROMÂNIA

În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

IMPORTANT: ca urmare a aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European si Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in toate statele membre ale UE, toti candidatii vor complete si transmite odata cu dosarul personal declaratia de consimtamant, care se poate descarca de aici.

Informaţii suplimentare legate de înscriere şi condiţiile de participare la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 pentru candidaţi cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE.

INFORMAȚII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

– ORDIN comun MEN_MAE_MRP

· METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017)

· Anexa 1 la METODOLOGIE – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române
· Anexa 2 la METODOLOGIE – Cerere de înscriere
· Anexa 3 la METODOLOGIE – Declarație privind apartenența la identitatea culturală română
· Anexa 4 la METODOLOGIE – Formular de confirmare a locului de studii
· Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de MEC pentru înscrierea cetățenilor străini la studii de licență

– Oferta locurilor de studii pentru romanii de pretutindeni

Calendarul pentru admiterea și evaluarea dosarelor candidaților înscriși pe locurile „Români de pretutindeni’’ pentru anul universitar 2020/2021:

6 iulie 2020 – 14 iulie 2020Depunerea dosarelor
17 iulie 2020 – 20 iulie 2020Evaluarea dosarelor
21 iulie 2020Afișarea rezultatelor pe site-ul universității
21 – 22 iulie 2020Depunerea contestațiilor
23 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
23 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale

Dosarele de candidatură vor conține documentele prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni și obligatoriu Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3 la Metodologie), Declarație pe propria răspundere că nu deține domiciliul în România (Declarație de domiciliu) și Declarație de consimțământ.

Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

Declarație de domiciliu

Declarație de consimțământ

Fișa de înscriere

Conform adresei primite de la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 4942 din 02 iulie 2020, candidații din REPUBLICA MOLDOVA nu trebuie să prezinte Declarația de apartenență la identitatea culturală română.

Dosarele de candidatură se vor transmite în perioada 6 iulie 2020 – 14 iulie 2020, în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:
–    pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmaciedosarerompret@umfst.ro
–    pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Dreptdosaradmitere_rp@umfst.ro

Observație!

Selecția candidaților se realizează conform criteriilor din Fișa de evaluare.

Fișă de evaluare – Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie

Fișă de evaluare – Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

Românii de pretutindeni pot candida asemeni cetățenilor români la Admiterea 2020 doar pe locurile cu taxă, cu mențiunea că vor rămâne pe acest tip de loc pe toată durata studiilor!!!
 
IMPORTANT!
Fiecare candidat va trimite un singur e-mail la care vor fi atașate toate documentele solicitate pentru înscriere. La subiect se vor completa țara de domiciliu și numele candidatului.

Documentele vor fi exclusiv în format PDF!

Dosarele incomplete nu vor fi procesate!

CERINȚE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ APLICABILE PROCESULUI DE ADMITERE LA STUDII A CETĂȚENILOR STRĂINI ȘI A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Conform adresei primite de la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 3419 din data de 08 mai 2020, vă aducem la cunoștință cerințele de sănătate publică aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni în contextul epidemiologic actual:

 1. Pentru a participa la admiterea la învățământul superior, candidatul va trebui să prezinte:
  1. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
  2. Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedentele personale legate de boli cronice și respectiv de SARS-COV 2, în limba română;
  3. Rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.
 2. Măsuri care trebuie respectate la intrarea în sală a candidaților:
  1. Asigurarea triajului epidemiologic înainte de intrarea în sala de examen (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidați și examinatori.
  2. Existența prestabilită a circuitului către/și din sala de examen.
  3. Candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială.
  4. Intrarea în sala de examen se face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 1,5 m; se poate marca cu o bandă colorată în fața ușii spațierile necesare.
  5. Pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigură supravegherea, va dirija candidatul direct către locul destinat.
 3. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice a sălii de examen
  1. Asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanță ușă, cremon geamuri, pervaz fereastră prin șteregere cu apă și detergent apoi cu soluții dezinfectante, înainte și după fiecare serie de candidați.
  2. Aerisirea sălii înainte de examen precum și asigurarea unei bune ventilații în cursul examenului (geamuri rabatate).
  3. La intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini în număr suficient.
  4. Stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri de 1,5 -2 m.
  5. Tot timpul cât durează examinarea se vor respecta regulile generale a unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).
 4. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice a grupului sanitar care deservește sala de examen
  1. Asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă.
  2. Asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină WC.
  3. Asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare.
  4. Asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini.
  5. Asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).