Cetățeni străini și români de pretutindeni

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Lista candidatilor – categoria Romani de pretutindeni pentru Facultatea de Farmacie – sesiunea septembrie 2023

Lista candidatilor – categoria Romani de pretutindeni pentru Facultatile de Inginerie și Tehnologia Informației/Științe și Litere „Petru Maior”/Economie și Drept – sesiunea septembrie 2023

Informații Admitere Români de pretutindeni-Sesiunea Septembrie 2023

Rezultate după confirmări

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia informației/Științe și Litere „Petru Maior”/Economie și Drept

Confirmarea locurilor de mai sus se face prin transmiterea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE, pâna luni, 31 iulie 2023, pe adresele de mail:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro
  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Dreptdosaradmitere_rp@umfst.ro  

Rezultate finale

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia informației/Științe și Litere „Petru Maior”/Economie și Drept

Rezoluții contestații

Confirmarea locurilor pentru persoanele declarate admise se face prin transmiterea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE, pâna miercuri, 26 iulie 2023, pe adresele de mail:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro
  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Dreptdosaradmitere_rp@umfst.ro  

Rezultate

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie

Lista candidaților – categoria români de pretutindeni pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia informației/Științe și Litere „Petru Maior”/Economie și Drept

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

IMPORTANT: ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în toate statele membre ale UE, toți candidații vor completa și transmite odată cu dosarul personal declarația de consimțământ, care se poate descarcă de aici.

Informații suplimentare legate de înscrierea și condițiile de participare la concursul de admitere sesiunea IULIE 2023 pentru candidați cetățeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE și cetățeni români cu echivalentul diplomei de bacalaureat obținut în altă țară.

INFORMAȚII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Admiterea la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni în anul universitar 2023/2024

Sesiunea IULIE 2023

Pentru admiterea la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni în anul universitar 2023/2024 se aplică prevederile Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

OFERTA LOCURILOR DE STUDII PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Pentru anul universitar 2023/2024, Ministerul Educației a alocat Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș un număr de 40 locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, pentru românii de pretutindeni, astfel:

  • 30 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
  • 10 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

CALENDARUL pentru admiterea și evaluarea dosarelor candidaților înscriși pe locurile „Români de pretutindeni’’ pentru anul universitar 2023/2024:

3 iulie 2023 – 10 iulie 2023Depunerea dosarelor
11 iulie 2023 – 19 iulie 2023Evaluarea dosarelor
20 iulie 2023Afișarea rezultatelor pe site-ul universității
21 iulie 2023 orele 14:00Depunerea contestațiilor
24 iulie 2023Afișarea rezultatelor finale

Dosarele de candidatură vor conține documentele prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni și obligatoriu Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3 la Metodologie), Declarație pe propria răspundere că nu deține domiciliul în România (Declarație de domiciliu) și Declarație de consimțământ.

Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

Declarație de domiciliu

Declarație de consimțământ

Fișa de înscriere

Conform adresei primite de la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 4942 din 02 iulie 2020, candidații din REPUBLICA MOLDOVA nu trebuie să prezinte Declarația de apartenență la identitatea culturală română.

Dosarele de candidatură se vor transmite în perioada 3 iulie 2023 – 10 iulie 2023, în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

  • pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie:

       dosarerompret@umfst.ro

  • pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

dosaradmitere_rp@umfst.ro  

OBSERVAȚIE!

Selecția candidaților se realizează conform criteriilor din Fișa de evaluare.

Fișă de evaluare – Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie

Fișă de evaluare – Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept

Românii de pretutindeni pot candida asemeni cetățenilor români (prin înscriere pe plaftorma de admitere admitere.umfst.ro) la Admiterea 2023 doar pe locurile cu taxă, cu mențiunea că vor rămâne pe acest tip de loc pe toată durata studiilor!!!

 
IMPORTANT!
Fiecare candidat va trimite un singur e-mail la care vor fi atașate toate documentele solicitate pentru înscriere. La subiect se vor completa țara de domiciliu și numele candidatului.

Documentele vor fi exclusiv în format PDF!

Dosarele incomplete nu vor fi procesate!