Înscriere

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

  • La preadmitere se pot înscrie cei ce doresc sa urmeze programele de studii cu durată de 3 și 4 ani ale facultăților: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere ”Petru Maior”, Economie și Drept. 
  • Se pot înscrie în procesul de preadmitere candidații aflați în ultim an de liceu (clasa a XII-a) care urmează să susțină examenul de bacalaureat în anul în curs, candidații care dețin diploma de bacalaureat din anii anteriori și candidații care dețin o diplomă de licență și care doresc să urmeze o a doua facultate.
  • Înscrierea candidaților se face exclusiv pe platforma de înscriere on-line dedicată preadmiterii.
  • Taxa de înscriere, de 200 lei, se achita: ONLINE (pe platformal de înscriere) LA CASERIA UNIVERSITATII (orele 8,00 – 14,00) PRIN VIRAMENT BANCAR (Trezoreria Tirgu Mureş) catre: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tg Mures, 540139 CF 4322742 CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX.
    • Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat, precum și copii orfanii de un părinte care a activat în sistemul de învățământ. Mai beneficiază de scutire de taxă și copiii personalului nedidactic din UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș.