Etapele procesului de preadmitere

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Înscrierea Online

Verificarea Dosarului

Proba eliminatorie pentru programul de licență - Pedagogia învățământului primar și preșcolar, din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”

Afișarea rezultatelor preliminare

Plata taxei de rezervare

Încărcarea pe platforma a diplomei de bacalaureat

Afișare rezultatelor intermediare

Confirmarea

Plata taxei de înmatriculare

Afișarea rezultatelor finale