Români de pretutindeni

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Rezultate Admitere

Universitatea scoate la concurs, în sesiunea septembrie 2021, 15 locuri la categoria ROMÂNI DE PRETUTINDENI.

Opțiunile se pot depune pentru programele de studiu de mai jos:

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu

 
 
 

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie

 

Chimie medicală

 

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informațiilor

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

 

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii informatice

 

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

 

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

 

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”

Istorie

Istorie

 

Limbă și literatură

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană)

 

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice

 

Comunicare și media emergente

 

Studii de securitate

Studii de securitate

 

Facultatea de Economie și Drept

Management

Management – învățământ cu frecvență

 

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

 

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune – învățământ cu frecvență

 

Finanțe

Finanțe și bănci

 

Științe administrative

Administrație publică

 

Drept

Drept – învățământ cu frecvență

 

 

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2021.

Termenul de trimitere a dosarelor este 9 septembrie 2021, orele 14.00, iar rezultatele se vor afișa marți, 14 septembrie 2021.

Dosarele întocmite conform Metodologiei, se trimit exclusiv on-line pe adresele de e-mail astfel:

Pentru Facultatea de Farmacie la adresa e-mail: dosarerompret@umfst.ro

Pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept la adresa de e-mail: dosaradmitere_rp@umfst.ro

Notă: Toate informațiile utile cu privire la documentele necesare în vederea admiterii în sesiunea septembrie 2021, se regăsesc la adresa https://adminfo.umfst.ro/romani-de-pretutindeni-si-cetateni-straini-2/ (metodologie, documente dosar, etc.)