Metodologii

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Colegiul „George Emil Palade” din Târgu Mureș

ORDIN Nr. 3693/2024 din 1 februarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat

Metodologia organizării admiterii în învățământul postliceal sanitar

Metodologia de admitere la programele de studii universitare de masterat

Procedura de preadmitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

Ordinul Nr.3199 din 28.01.2021 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

Anexa nr . 2 l a OMEN nr . 3900/16.05.2017 – Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Ordinul nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3473/2017

ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018