Confirmare loc

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face online, prin intermediul platformei de înscriere și obligatoriu prin depunerea dosarului în original la Decanatul Facultății unde este admis, în perioada prevăzută în calendar.

ANUNȚ

Preluarea dosarelor fizice ale candidaților la preadmitere  vor fi preluate în zilele de 14-15 iulie 2022în intervalul orar 800-1500 în următoarele locații:

Facultatea de Medicină:

Progamul de studii Asistență Medicală Generală: Str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea principală UMF, Sala 112, etaj 1, aripa stângă

Progamul de studii Balneofiziokinetoterapie și recupare: Str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea principală UMF, Sala 107/108, etaj 1, aripa stângă

Progamul de studii Nutriție și Dietetică: Str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea principală UMF, Sala 106, etaj 1, aripa stângă

Facultatea de Medicină Dentară: Decanatul Facultății de Medicină Dentară, str. Gh. Marinescu nr. 38, etaj I

Facultatea de Farmacie: Decanatul Facultății de Farmacie, str. Gh. Marinescu nr. 38, etaj I, Sala 101/105 

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației: Decanatul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației,  str. Nicolae Iorga nr. 1, Sala A 302 

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”: Decanatul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”,  str. Nicolae Iorga nr. 1, Sala R 12 

Facultatea de Economie și Drept: Decanatul Facultății Economie și Drept,  str. Livezeni nr. 69. 

Candidatul admis la buget sau taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, se va loga în platforma de înscriere, va intra în contul creat la înscriere, unde va confirma locul obținut, va achita taxa de înmatriculare (100 RON) și, dacă este cazul, prima rata din taxa de școlarizare.

Depunerea dosarului în original se face la Decanatul Facultății unde este admis, după confirmarea locului în platforma de înscriere, în perioada prevăzută în calendar.

Dosarul va conține obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii:

–  contractul de studii  care se găsește la Decanatul facultății și se va completa în momentul depunerii dosarului;

– fișa de înscriere listată la finalizarea înscrierii on-line;

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simplă; 

–  atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);

– foaia matricolă în original sau adeverinţă echivalentă acesteia sau copie legalizată și o copie simplă 

– certificatul de naştere, original și copie simplă;

– act de identitate, original și copie simplă; Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată)

– adeverinţa medicală;

– 2 fotografii tip buletin de identitate;

– declarația de consimțământ completată și semnată; 

 două dosare plic;

 pentru absolvenții de liceu din promoții anterioaredeclarație notarială pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia. 

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.