Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

MEDICINĂ –LICENȚĂ

Perioada studiilor: 6 ani

Ciclul I: anii de studiu I-III

Ciclul II:anii de studiu IV-VI

Programe de studii în limba română, limba maghiară

Cei 6 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență de medic-doctor. Pregătirea în specialități diferite poate fi continuată prin programul de Rezidențiat, iar pe linie profesională prin programele de studii în masterat și doctorat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Stimularea gândirii logice, bazată pe principii clinice și paraclinice ;
  2. Integrarea informațiilor obținute și corelarea rapidă a acestora cu starea clinică a pacientului;
  3. Dezvoltarea abilităților de comunicare interumane (profesionale și medic-pacient);
  4. Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză a informațiilor;
  5. Dezvoltarea abilităților necesare cercetării științifice;
  6. Deprinderea precoce a principiilor de securitate în muncă, conștientizarea riscului profesional și a respectării normelor de protecția muncii în toate domeniile de activitate;
  7. Utilizarea în condiții de securitate a echipamentelor de protecție, a aparaturii și instrumentarului folosit în practica medicală.