Admitere olimpici

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ANUNȚ OLIMPICI pentru programe de studii din domeniul SĂNĂTATE

Se pot înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și/sau premiul I la olimpiade naționale, finanțate de Ministerul Educației) de biologie, fizică, chimie, matematică, informatică, robotică respectiv o olimpiadă din domeniul programului de studii la care se înscrie.

Absolvenții de liceu care se înscriu în condițiile de mai sus vor depune on-line, o cerere însoțită de copie a diplomei adresată Rectoratului universității, la adresa de mail: rectorat@umfst.ropână în data de 10 iulie 2024, iar Consiliul de Administrație va decide asupra solicitărilor. 

Rezultatul se va afișa în data de 15 iulie 2024.