Caracteristici generale – viitor medic

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici  potrivite pentru a lucra în domeniu:

  • Abilitate generală de învățare și capacitatea decizională, nivel maxim.
  • Foarte bune abilități verbale  și rapiditate în reacții la diferite situații.
  • Să îți placă să studiezi continuu, în special fenomenele biologice, fizice, chimice, să descoperi soluții de rezolvare a problemelor, să fii practic, activ, comunicativ.
  • Să îți placă să lucrezi, să ai grijă de alte persoane, să poți să respecți concepte, idei, metode de lucru deja formulate, dar să și găsești soluții de îmbunătățire, dezvoltare.
  • Să fii stabil emoțional, suportiv și să ai capacitatea de a furniza încredere, de a convinge.
  • Să ai deprinderi tehnice, practice pentru a utiliza sau a înțelege modul de funcționare a unor echipamente, aparate, softuri specifice domeniului medical.

În general, profesia de medic este caracterizată, ca sferă de interese profesionale  (Holland), de următoarele caracteristici:

  • Investigativ (intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice.
  • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.
  • Întreprinzător (persuasiv) – utilizează deprinderile verbale în situațiile în care este necesară influențarea, conducerea altora; preferă activitățile în care își exprimă solicitarea față de alte persoane pentru atingerea scopurilor sale organizatorice sau profesionale;  are competențe de lider, de persuasiune (convingere), de relaționare interpersonală.