Au început înscrierile pentru preadmiterea la facultate.

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Au început înscrierile pentru preadmiterea la facultate.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș „George Emil Palade” (UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș) a lansat preadmiterea la facultate 2021, pentru studii de licență. Sunt așteptați să se înscrie, până pe 31 mai ora 15:00, liceenii de clasa a XII-a care urmează să susțină examenul de bacalaureat în acest an, candidații care dețin diploma de bacalaureat din anii anteriori, precum și candidații care au deja o diplomă de licență și care doresc să urmeze o a doua facultate și să devină studenți la UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș

La preadmiterea organizată de UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș se pot înscrie cei care doresc să urmeze programele de studii cu durată de 3 și 4 ani ale facultăților: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior”, Economie și Drept.

Înscrierea candidaților se face exclusiv pe platforma de înscriere on-line dedicată preadmiterii 2021, accesând https://admitere.umfst.ro/. Perioada de înscriere online: 15 aprilie 2021 ora 8:00 – 31 mai 2021 ora 15:00. Calendarul preadmiterii 2021 este disponibil la adresa web https://adminfo.umfst.ro/calendar-2/.

Argumente pentru a alege UMFST
 • Tinerii care doresc să exploreze tainele corpului uman și care visează să devină: dieteticieni, fiziokinetoterapeuți, asistenți medicali și tehnicieni dentari sunt așteptați să-și împlinească visul în cadrul Facultății de Medicină și a Facultății de Medicină Dentară.
 • Tinerețea și frumusețea umană au constituit preocupări milenare, iar tinerilor care doresc să aprofundeze modalitățile de cosmetizare medicală și tehnologia produsului cosmetic le recomandăm să devină studenții Facultății de Farmacie.
 • Tinerii cu abilități tehnice și pasionați de tehnologie pot opta pentru a deveni: ingineri, informaticieni, programatori, analiști etc. în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației.  
 • Tinerii pasionați de științele sociale și umaniste pot opta pentru a-și forma competențe avansate în domenii ca: filologia, istoria, comunicarea, studiile de securitate si pedagogia învățământului preșcolar și primar, devenind studenți la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.
 • Tinerii care doresc să descopere cum finanțele reprezintă un motor esențial al societății actuale, iar aspectele de legislație facilitează organizarea juridică a societății umane; acestora le recomandăm să devină studenți la Facultatea de Drept și Economie.

Procesul de preadmitere este structurat într-o succesiune logică de etape care facilitează demersul de inițiere până la finalizarea procesului de înscriere, cuprinzând: înscrierea online, validarea dosarului, afișarea rezultatelor preliminare, plata taxei de rezervare, încărcarea pe platformă a diplomei de bacalaureat, afișarea rezultatelor intermediare, confirmarea, plata taxei de înmatriculare și afișarea rezultatelor finale (https://adminfo.umfst.ro/etapele-procesului-de-preadmitere/). 

Întreabă-l pe Victor – un instrument inovativ bazat pe inteligență artificială

În sprijinul viitorilor candidați, specialiștii Universității au creat pe platforma dedicată admiterii (https://adminfo.umfst.ro/intreaba-l-pe-victor/) un asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, care are menirea de a răspunde instantaneu întrebărilor referitoare la preadmitere și admitere.

Victor oferă răspunsuri la întrebări frecvente ale candidaților și capabil să extragă răspunsuri noi din propria bază de cunoștințe formată din documente, metodologii și regulamente publicate pe site-ul Universității și pe platforma dedicată admiterii.

Documente pentru înscriere la preadmiterea UMFST
 • Adeverință de la instituția unde candidatul a urmat/urmează studiile liceale care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenții de liceu ai promoțiilor anterioare anului 2021;
 • Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu. Candidații cu afecțiuni cronice îşi vor viza adeverinţa eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene potrivit Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după un act de identitate în termen de valabilitate (Carte de identitate sau Pașaport);
 • O fotografie a candidatului în format electronic;
 • Dovada achitării taxei de înscriere; se achită on-line sau on-site la casieria universității, iar o copie scanată a chitanței se încarcă pe platforma de înscriere on-line.
Calculul mediei de preadmitere

Notă finală preadmitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere (clasele IX și X sau clasele IX, X și XI) (https://adminfo.umfst.ro/criteriile-de-calculul-nota-finala/)

Prezentare UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș (tur virtual)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș „George Emil Palade” (UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș) deține un loc particular, unic și relevant în cadrul sistemului academic românesc. UMFST G.E. Palade Tg. Mureș se evidențiază ca o instituție de învățământ superior și de cercetare, multiculturală, cu învățământ în limbile română, maghiară, engleză, germană, franceză etc. UMFST G.E. Palade Tg. Mureș este parte integrantă a sistemului național de învățământ academic, asigură pregătirea universitară de licență, masterat si doctorat, precum și cea postuniversitară, de cercetare științifică și cooperare națională și internațională.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș are o istorie interesantă și dinamică, fiind fondată în anul 1945, iar structura actuală este rezultatul procesului de fuziune prin absorbție dintre Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (UMF Tg. Mureș), în calitate de instituție absorbantă, și Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș (UPM Tg. Mureș), în calitate de instituție absorbită, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735/2018. În noua structură, UMFST G.E. Palade Tg. Mureș va păstra caracterul multicultural, așa cum a fost definit în Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Universitatea are inclusă în denumire numele unei mari personalități a lumii medicale românești, laureat al premiului Nobel pentru medicină, și anume George Emil Palade.

Structura academică

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se identifică ca o unitate de învățământ superior comprehensivă si dinamică cuprinzând structuri academice de studii de: licență, de masterat, doctorat, rezidențiat, studii postuniversitare și de formare continuă. Structura academică este formată din: 7 facultăți cu studii de lungă sau scurtă durată, incluzând 36 programe de studii de licență, 30 programe de studii de masterat, studii universitare de doctorat în 7 domenii științifice în cadrul celor 2 școli doctorale.

Motto-ul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

România are numeroase universități publice și private, fiecare dintre ele aducând valoare științifică și educațională. Între toate acestea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș reprezintă un reper instituțional academic diferit și unic, motiv pentru care motto-ul de dezvoltare instituțională pe care și l-a asumat prin prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității, și care o reprezintă cel mai bine este: E Pluribus Unum – Dintre multe, Una!

Programe postuniversitare și de perfecționare continuă

Departamentul Relații Internaționale din cadrul UMFST „G.E. Palade” coordonează derularea unor programe internaționale de mobilități incomings și outgoings a studenților și cadrelor didactice precum: Erasmus+, Leonardo da Vinci, CEEPUS, RECIF etc. și optimizează relațiile cu organizațiile și instituțiile partenere internaționale.

Compartimentul de Certificare Lingvisticăare autorizare instituțională pentru testarea cunoștințelor în vederea eliberării certificatelor de competență lingvistică și pentru organizarea în parteneriat a examenelor internaționale de competență lingvistică: examene Cambridge, IELTS, DALF, DELF etc.

Departamentul de Formare Profesională Continuă (D.F.P.C.) care vizează dezvoltarea și organizarea unor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de educație permanentă, a unor programe complexe de formare profesională continuă pentru optimizarea performanțelor organizațiilor și eficientizarea eforturilor umane în cadrul acestora, precum și dezvoltarea de activități conexe activității educaționale formale.

Infrastructura UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

Clădirea principală a UMFST ”G.E. Palade” Târgu Mureș, cu statut de monument istoric, încorporează: Rectoratul, Sala Senatului, spatiile didactice și laboratoarele Facultății de Medicină. Beneficiază de un sediu modern la standarde europene, a fost construită în perioada 2010-2016 și este alcătuită din: amfiteatre, săli de curs, laboratoare, sală de calculatoare, simulator de farmacie, cabinet cosmetic.

Facultatea de Medicină Dentarăse identifică printr-o bază didactică și de cercetare la standarde academic înalte care permit derularea avansată și modernă a procesului educațional fiind formată din: Centrul Integrat de Medicină Dentară, compartimentul de simulare și de imagistică stomatologică, laboratoare didactice și de cercetare, precum și numeroase facilități pentru studenți.

Facultatea de Farmacie este localizată într-o clădire nouă, modernă și spațioasă, cu amfiteatre, săli de curs, laboratoare, sală de calculatoare, simulator de farmacie, cabinet cosmetic, care pune la dispoziția celor care optează să devină competitivi în domeniu, oriunde ar alege să-și practice profesia după absolvire, prin facilități de excepție ale pregătirii teoretice și dezvoltării abilităților practice.

Centrul de simulare și abilități practice structurat pe trei departamente și anume: Simulatoare de baza (Basik skills), Simulare medicala avansata (Medical Simulation), Pacient standardizat.

Centru avansat de cercetări medicale și farmaceutice (CCAMF) dispune de facilități ultra moderne structurate infrastructural în: laborator de explorări funcționale (electroencefalografie și electromiografie, sincopă și alte tulburări autonome, imagistică cardiacă și vasculară, electrocardiografie, testarea stresului, testarea bolilor metabolice); laboratoare de cercetare (imunologie umorală, imunologie celulară, cromatografie și spectrometrie de masă, biologie moleculară / genetică, microscopie); bancă de celule și plasmă (celule, plasmă, ser, ADN); 8 paturi staționare (mediu special pentru pacienți, monitorizare pe termen scurt); sala de videoconferințe și spații de studiu.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” și Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informațieicu sediul în clădirea istorică de pe strada Nicolae Iorga, nr. 1, A 200, beneficiază de multiple săli de curs și seminarii, de un centru multilingvistic complet utilat, de laboratoare noi cu facilități ultramoderne: Azomureș și BOSCH și laborator Tehnic Hirschmann.

Facultatea de Economie și Dreptlocalizată în str. Livezeni Nr. 69, D 10, beneficiază de facilități infrastructurale complexe și moderne dedicate procesului didactic.

Studioul multimedia – UMFST Livese identifică ca un centru multifuncțional dotat cu echipamente de înaltă performanță în vederea realizării si difuzării de emisiuni tematice, programe structurate în conformitate cu programele academice, cursuri la distanță, producții care folosesc noi tehnologii de comunicare și promovare. UMFST Live are o grila diversificată de programe dedicată comunității academice incluzând: Academica Live, In Memoriam, Made in UMFST, Ora Decanilor, Student Life, International Student, Călătoria Devenirii, Admitere, Dialoguri, Ora de Psihologie, Reporter UMFST, Sport Universitar, Alumni etc.

Editura University Pressse individualizează printr-un caracter multicultural si educațional evidențiat prin volumul diversificat de publicații: didactice, medico-farmaceutice, științifice, tehnice în limba română, maghiară, engleză, franceză sau italiană. Editura University Press a editat si publicat o serie de volume de abstracte și reviste indexate în baze de date recunoscute internațional.

Biblioteca UMFST G.E. Palade Tg. Mureșaflată sub patronajul direct al universității, iar fondul de unități bibliografice actual este de peste 340.000 volume de carte, cuprinzând o gamă largă de documente românești și străine de specialitate: monografii, tratate, cursuri, lucrări practice, enciclopedii, dicționare, atlase, teze de doctorat, reviste, ziare. Structura actuală și colecția bibliofilă a biblioteci este rezultatul unificării bibliotecilor celor doua instituții de învățământ academic care s-au unificat în 2018. Fondul de carte veche cuprinde un număr de peste 4000 de volume începând din secolul XVI.

Biblioteca digitalizatădispune de softuri moderne de scanare si digitalizarea de publicații, ceea ce a permis realizarea unei colecții bibliofilă digitalizată impresionantă care cuprinde de la manuscrise vechi și unicate până la publicații recente de specialitate și didactice.

Grădina Botanicăaclimatizează în sistem natural peste 1000 de specii de plante de pe întreg globul, cu o proveniență biotopică diversificată din perspectiva studierii medicinei, farmaciei și peisagisticii.

Muzeul Universității „George Emil Palade”este un proiect inaugurat în 2021, din dorința de a conserva și promova moștenirea academică locală fiind parte integrantă a circuitului cultural al orașului. Muzeul se află în incinta Cetății Medievale Târgu Mureș, Clădirea Manutanței, etaj 1.

Sala Muzeu de Istoria Medicinei și Farmacieiprezintă spre expunere exponate vechi începând din secolul XV, structurate în manuscrise în format print și digitalizate, aparate, instrumente și obiecte utilizate în activităților medicale și farmaceutice (seringi, ferăstraie, instrumentar chirurgical, aparate de inhalare a aburului, cutii pentru medicamente, vase farmaceutice, pipete din sticlă, balanțe farmaceutice, cutii de farmacie homeopată portabilă, parafe din lemn, o casă de marcat etc.).

Muzeul disciplinei de anatomiese particularizează printr-o complexitate de exponate și mulaje științifico-didactice variate si relevante studierii anatomiei umane, incluzând: oase, cranii, schelete, articulații, mușchi, organe interne, sisteme de organe, embrioni umani în diverse stadii de evoluție, secțiuni anatomice plastinate etc., o parte dintre exponate având caracter de unicat.

Complexul Alma Matercuprinde baza sportivă, spațiile de cazare și cele sociale. Cazarea studenților se realizează în cele 6 cămine studențești aflate în administrarea UMFST G.E. Palade Tg. Mureș cu următoarele facilități: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV, mobilierul în camera.

Complexul Sportiv UMFSTse identifică printr-o infrastructura complexă, localizată concentrat și modernă cuprinzând următoarele facilități: sala de sport „Anton Pongracz”, sala de sport polivalentă, sala de sport Republicii, 2 terenuri de fotbal sintetice outdoor, 4 terenuri de tenis cu zgură outdoor, sala de aerobic Complex Alma Mater, sala de fitness Complex Alma Mater, sala de scrimă.

Centrul de Recuperare și Instruire Salus per Aquamreprezintă un centru cu facilități ultramodern și cu un design ambiental de o eleganță deosebită, localizat în campusul principal lângă completează baza sportivă, vizând desfășurarea de activități indoor de: natație, aquagym aquafitness și acvatice recreative, precum și de kinetoterapie și de recuperare medicală acvatică, fiind format din: piscină, saună umedă, saună uscată și jacuzzi.

Centrul de Învățare, Dezvoltare Personală și Consilierese particularizează printr-un design interior modern la standarde înalte de amenajare fiind focusat pe desfășurarea de activități de consiliere psihologică on site si on line a comunității academice.

Pentru informații suplimentare despre Preadmiterea 2021 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș accesați https://adminfo.umfst.ro/, iar pentru înscriere accesați https://admitere.umfst.ro/.

ARTICOL PUBLICAT PE:

https://www.edupedu.ro/calendarul-de-preadmitere-la-facultate-2021-la-universitatea-de-medicina-farmacie-stiinte-si-tehnologie-din-targu-mures-inscrieri-pana-pe-31-mai-vezi-documentele-necesare-si-cum-se-calculeaza-me/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *