Psihologia, cel mai nou program de studii de licență la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Psihologia, cel mai nou program de studii de licență la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță intenția de a deschide un program de studii de Psihologie – nivel de licență, în anul universitar 2024-2025, program care va funcționa în cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Noul program de studii, cu durata de trei ani, se află în faza de evaluare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Înscrierile vor începe după încheierea acestui proces iar sesiunea de admitere se va desfășura în luna iulie 2024, la concurs urmând a fi scoase atât locuri bugetate cât și locuri cu taxă.

Admiterea la Psihologie se va realiza pe bază de concurs de dosare, iar criteriile de selecție sunt stabilite pe baza mediei ponderate dintre media generală a anilor de studii pentru clasele IX-XI (60%) și media aritmetică la disciplina relevantă (limba și literatura română) pentru clasele IX-XI (40%).

Rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a declarat: „Universitatea este permanent preocupată de modernizarea învățământului, de extinderea ofertei educaționale și de adaptarea programelor de studii la nevoile de pe piața muncii. Programul de studii Psihologie este cel mai nou program de studii al Universității, la nivel de licență și se diferențiază de alte programe din țară prin accentul pus pe interdisciplinaritate. Studenții vor putea efectua stagiile clinice și practice în cadrul unor instituții și companii naționale și internaționale cu care Universitatea noastră are încheiate parteneriate de colaborare.”

Decanul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, prof. univ. dr. Giordano Altarozzi, a declarat: „Autorizarea programului de studii Psihologie se înscrie în procesul de reformă și extindere curriculară a ofertei educaționale propusă de Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, un proces care a început încă din anul 2020. De-a lungul anilor, facultatea a arătat un interes deosebit pentru deschiderea de noi drumuri în domeniul educațional și științific, contribuind la modernizarea învățământului superior din România. În acest sens, după autorizarea unor programe de studii de licență și masterat noi în anul 2020 (Limbi Moderne Aplicate – Engleză, Franceză, Germană, Italiană, respectiv Comunicare și Media Emergente la nivelul studiilor universitare de licență, și Scriere Creatoare și Compoziție Digitală, Traducere Multimodală, respectiv Istorie și Turism Cultural ca programe de studii de masterat), în anul 2023 a fost acreditat programul de studii de masterat Medical Humanities, în domeniul Sănătate. În acest context, punând împreună competențele provenind din diferitele structuri interne ale UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, am considerat oportună și necesară înființarea unui program de studii în domeniul Psihologie, care – asemenea altor programe de studii – se va diferenția prin conținutul său de celelalte programe de studii din țară, proiectarea acestuia realizându-se pe baza nevoilor identificate în rândul angajatorilor potențiali din România, dar și în urma unui benchmarking internațional care s-a bazat pe studiul și analiza ofertei educaționale a principalelor țări occidentale care reprezintă un etalon pentru domeniu.”

În viitor, se dorește trecerea de la regim de program autorizat provizoriu la cel de program acreditat, urmând acreditarea unui domeniu de masterat și totodată a unui domeniu de doctorat, într-o perspectivă de cinci ani, oferind oportunitatea unui ciclu de studii complet în domeniul Psihologie.

Coordonatorul programului de studii Psihologie, conf. univ. dr. Cosmin Popa, a declarat: „În cadrul acestui program vor exista discipline noi, unele folosite chiar în premieră în țara noastră, majoritatea provenite din abordările bio-medicale, cum ar fi: psihofiziologia, farmacoterapia, bio-psihologia, epigenetica. Acestea se adaugă la disciplinele deja cunoscute în care cadrele didactice UMFST au experiență practică și științifică recunoscută în plan național și internațional, cum ar fi: psihologia clinică, psihoterapia, neuroștiințele, psihologia muncii, psihologie socială, psihologia personalității, psihologie antreprenorială etc.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *