Sisteme de producție digitale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

• Durata studiilor - 4 ani,
• Forma de învățământ - zi (IF)
• Număr de credite - 240 credite
• Statut acreditare - Autorizat (AP)
• Linii de studiu - Română
• Examenul de preadmitere - se pot înscrie în procesul de preadmitere candidații aflați în ultim an de liceu (clasa a XII-a) care urmează să susțină examenul de bacalaureat în anul în curs, candidații care dețin diploma de bacalaureat din anii anteriori și candidații care dețin o diplomă de licență și care doresc să urmeze o a doua facultate.
• Clasificarea candidaților - în ordinea descrescătoare a notei finale de preadmitere / admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la Matematică (*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI)