Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE

Este o specializare în curs de acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Perioada studiilor: 4 ani, învățământ cu frecvență, 240 credite

Program de studii în limba română

Specializarea Sisteme de producție digitale pregăteşte specialişti pentru proiectarea constructivă şi tehnologică, conducerea digitală a proceselor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor cu comandă numerică specifice industriei constructoare de maşini, vizând în esenţă pregătirea fabricaţiei.

Metodele de predare folosite sunt consacrate în plan internațional, în continuă îmbunătățire și adaptate momentului de cadre didactice tinere, apropiate studenților.

Universitatea favorizează conectarea cu societatea și mediul economic prin diverse metode: Studenții pot studia un semestru la o universitate din Europa beneficiind de bursă prin programul Erasmus+, pot desfășura activități de cercetare științifică studențească, să participe la competiții internaționale înafara țării, să beneficieze de excursii de studiu interne și internaționale la fabrici de referință a unor producători de renume. Săptămânal, Universitatea organizează întâlniri față în față cu angajatori. Prin platforma u2b.umfst.ro se oferă stagii de practică, internship dar și loc de muncă chiar din timpul studenției în aceste companii.

În Centrul de microproducție dotat cu utilaje industriale cu comandă numerică, roboți și imprimante 3D, se face o intensă pregătire pentru activitatea industrială. Există acces la laboratoarele companiilor Bosch Rexroth, Azomureș, Hirschmann construite în spațiul facultății.

Finalizarea celor 4 ani de studiu se concretizează cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență, de inginer. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat și doctorat.