Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează în general un inginer absolvent al specializării Sisteme de producție digitale,:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii, în principal, se vor îndeletnicii cu proiectarea constructivă şi tehnologică, conducerea digitală a proceselor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor cu comandă numerică specifice industriei constructoare de maşini, vizând în esenţă pregătirea fabricaţiei.

Întocmește, citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate cu ajutorul soluțiilor software CAD (Computer-aided Design);

Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, remedierea defecţiunile maşinilor şi utilajelor cu comandă numerică şi pentru a oferi informaţii tehnice;

Verifică şi analizează cerințele de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele, standardele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor;

Specifică componentele sistemului sau modifică produsele utilizând soluții digitale pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

Studiază, schiţează, evaluează, instalează, operează şi se ocupă de întreţinerea produselor, echipamentelor cu comandă numerică, proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti;

Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor cu comandă numerică pentru diagnoza cauzelor acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente;

Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor cu comandă numerică pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice;

Conduce operaţiuni de cercetare asistate de calculator prin care se testează şi se analizează fezabilitatea, design-ul, operarea şi performanţa sistemelor mecanice sau a subansamblelor acestora;

Recomandă actualizări ale design-ului pentru eliminarea defectelor produselor, sistemelor sau subansamblelor acestora;

Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea, efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor, posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări;

Dezvoltă, coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei cu sisteme digitale, inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare;

Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor;

Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarul de muncă şi necesarul de materiale;

Condițiile/ mediul de lucru:

  • Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat
  • Munca se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de urgenţele apărute
  • Activităţile sunt în mare măsură bine structurate şi implică multă acurateţe şi precizie
  • Există o oarecare libertate de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru deciziile luate
  • Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave
  • Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente (colegi, furnizori, clienţi)