Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  • Efectuarea de calcule, demonstrații si aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoștințelor din științele fundamentale.
  • Asocierea cunoștințelor, principiilor si metodelor din științele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice.
  • Utilizarea de aplicații software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, și pentru proiectarea asistata a produselor în particular.
  • Elaborarea, validarea si aplicarea metodologiilor pentru proiectarea, selectarea, testarea, exploatarea şi asigurarea mentenanței sistemelor de producție digitale.
  • Proiectarea si exploatarea sistemelor de producție digitale.
  • Planificarea, organizarea, gestionarea fabricaţiei şi a asigurării calităţii produselor / proceselor specifice sistemelor de producție digitale.