Oferta Educațională FITI

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

FacultateaNivelDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licențăDurata studiilorForma de învățământ Învățământ cu frecvență (IF)Numărul de credite de studii transferabileProgram de studii acreditat (A)/ autorizat provizoriu (AP)Limba de studiu
INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEILicențăArhitecturăArhitectură (în limba engleză)6 ani IF360Autorizat (AP)Engleză
Științe inginerești aplicateInginerie medicală4 ani IF240Autorizat (AP)Română
    Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașini4 ani IF240Acreditat (A)Română
   Sisteme de producție digitale4 ani IF240Autorizat (AP)Română
  Inginerie și managementInginerie economică industrială4 ani IF240Acreditat (A)Română
  Inginerie energeticăEnergetică și tehnologii informatice4 ani IF240Autorizat (AP)Română
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicată4 ani IF240Acreditat (A)Română
  InformaticăInformatică3 ani IF180Acreditat (A)Română
  InformaticăInformatică3 ani IF180Autorizat (AP)Maghiară