Educație fizică și sportivă

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

• Durata studiilor - 3 ani,
• Forma de învățământ - zi (IF)
• Număr de credite - 180 credite
• Statut acreditare - Acreditat (A)
• Linii de studiu - Română
• Examenul de admitere - proba practică (triathlon și traseul aplicativ)
• Clasificarea candidaților - în ordinea descrescătoare a mediei (90% media obținută la proba practică + 10% media de la bacalaureat)