Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici personale, potrivite pentru a lucra în domeniu:

 • Abilitatea generală de învăţare, Aptitudinea verbal, Rapiditatea în reacţii – de nivel maxim
 • Abilităţi funcţionăreşti și Capacitatea decizională – de nivel mediu-superior
 • Aptitudinea numerică, Aptitudinea spaţială, Aptitudinea de percepţie a formei – de nivel mediu

Caracteristici de personalitate

Exercitarea ocupaţiei Profesor poate fi realizată cu succes de către persoane care:

 • Manifestă capacitatea de a analiza trans și interdisciplinar diferitele forme de manifestare ale capacităţii motrice umane;
 • Manifestă capacitatea de a se exprima motric la un nivel compatibil cu cerinţele profesionale ulterioare şi de a conştientiza parametrii de mişcare şi efort realizaţi;
 • Manifestă capacitatea de a corela diversitatea noilor cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor de licență și de a le transpune în practica domeniului;
 • Manifestă capacitatea de a identifica şi de a utiliza noi surse de informaţie din domeniu;
 • Au capacitatea de a aplica creativ și novator noile cunoştinţe dobândite în cadrul studiilor de licență, în diverse situaţii profesionale și instituționale;
 • Au capacitatea de a-şi proiecta, planifica și organiza eficient activitatea profesională;
 • Prezintă formarea abilitații de a comunica eficient, utilizând o terminologie specifică şi adecvată nivelului de pregătire al elevilor angrenaţi într-o gamă variată de activităţi de educație fizică și sport;
 • Prezintă formarea capacității de a utiliza moduri şi stiluri de comunicare verbală, nonverbală și paraverbală adecvate situaţiilor specifice activităților de educație fizică și sport la nivelul învățământului școlar preuniversitar.
 • Manifestă o înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane,
 • Manifestă atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, uşurinţă în comunicare, sociabilitate.
 • Au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, scrupulozitate.
 • Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă,
 • meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.
 • Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici: SÎI

 • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.
 • Întreprinzător (persuasiv) – utilizează deprinderile verbale în situațiile în care este necesară influențarea, conducerea altora; preferă activitățile în care își exprimă solicitarea față de alte persoane pentru atingerea scopurilor sale organizatorice sau profesionale; are competențe de lider, de persuasiune (convingere), de relaționare interpersonală.
 • Investigativ(intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice