Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un profesor educație fizică, în general:

 • Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de predare – învăţare în conformitate cu planul de învăţământ şi programa şcolară.
 • Planifică, evaluează şi revizuieşte curricula, conţinutul lecţiei, materialele didactice şi metodele de instruire.
 • Selectează şi utilizează materiale didactice, echipamente / instrumente necesare lecţiei şi proiectelor didactice desfăşurate la clasă.
 • Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei în raport cu scopul vizat şi în funcţie de timpul de instruire afectat.
 • Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare în conformitate cu programa şcolară şi realizează proiectul didactic al lecţiei.
 • Determină cerinţele de pregătire ale elevilor, alege strategii didactice adecvate şi creează situaţii interactive de învăţare.
 • Transmite informaţii cu caracter instructiv – educativ selectate şi adaptate la obiectivele stabilite în programă, precum şi la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor.
 • Monitorizează şi evaluează progresul elevilor şi acordă calificative.
 • Organizează activităţile extracurriculare / planul de pregătire suplimentară a elevilor în raport cu nevoile de dezvoltare ale acestora.
 • Stabileşte potenţialul de excelenţă al elevilor şi propune teme individuale pentru elevii care manifestă interes faţă de materia predată.
 • Verifică însuşirea corectă de către elevi a informațiilor transmise prin administrarea de teste de performanţă şi analiza rezultatelor obţinute.
 • Revizuieşte metodele şi strategiile de învăţare în raport cu progresul realizat de către elevi şi dezvoltă strategii alternative de învăţare.
 • Consiliază elevii în legătură cu alternativele educaţionale şi/sau profesionale în funcţie de interesele, abilităţile şi opţiunile individuale.
 • Dezvoltă şi susţin activităţi în afara programei şcolare.
 • Participă la cursuri şi programe de formare care au ca obiectiv dezvoltarea personală şi a activităţilor instructiv – educative.
 • Realizează proiectare, cercetarea și aprofundarea activităților specifice de educație fizică și sport la nivel preuniversitar;
 • Promovează dezvoltarea unei atitudinii pozitive și proactive în practicarea independentă a exerciţiului fizic;
 • Realizează analiza managementului grupurilor și a proiectelor activităților specifice de educație fizică și sport, descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă;
 • Realizează consultanță și suport, prevenire și intervenție, remediere și optimizare a activității sportive instituționalizate, dar și a sportivilor sau antrenorilor, de către o persoană cu expertiză de specialitate.
 • Realizează consilierea, orientarea și reinserția socio-profesională a grupuri lor țintă cuprinse în programe specifice. evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică, sportive și recreaționale;
 • Realizează consilierea și orientarea în cariera sportivă și dezvoltarea de programe de consiliere sportivă instituționale și individuale.

Condițiile/ mediul de lucru:

 • Profesorul îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în sala de sport și în alte spații amenajate special pentru educația fizică.
 • Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor, materialelor didactice şi strategiilor de învăţare utilizate la clasă.
 • Profesorul are libertate de decizie în ceea ce privește selectarea metodelor de evaluare relevante pentru materia predată şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin programă.

Prin specificul activității sale, profesorul interacţionează în permanenţă cu elevi, părinţi şi alte cadre didactice