Proiectare și fabricație asistate de calculator

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

INFORMATII DESPRE ADMITERE
· 50% - nota la interviu
· 50% - media examenului de licenţă
Forma de examinare: on-site

Departajare :
1. Media generală a anilor de studii de licenţă
2. Nota obţinută la interviu

Condiții de participare:
Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.
Înscrie-te aici