Nutriție și dietetică

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel: Notă finală admitere = 80% x nota de la proba scrisă (test grilă) + 20% x media generală de la examenul de bacalaureat