Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

Perioada studiilor: 3 ani

Procesul educativ asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.

Ciclul 2 de pregătire, masteratul de Nutriție clinică și comunitară, continuă pe parcursul a doi ani și completează pregătirea profesională a viitorului specialist.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

 1. Descrierea şi interpretarea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman, integrarea acestora în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a dezvolta noi competenţe profesionale de îngrijiri generale şi specifice de sănătate­.
 2. Cunoasterea aspectelor de bază referitoare la patologia generală și sistemică precum și la patologia nutrițională.
 3. Definirea terminologiei, metodelor și principiilor specifice nutriției și dieteticii.  Definirea și clasificarea nevoilor nutriționale pe grupe de vârstă și ciclu de viață.
 4. Aplicarea diferitelor tipuri de dietă în vederea profilaxiei bolilor cronice ; acordarea elementelor de nutriție sănătoasă în vederea prevenirii bolilor.
 5. Consiliere nutriţională îin diferite boli .
 6. Dietoterapie și particularități de îngrijire în diferite patologii .
 7. Recunoașterea dezechilibrelor nutriţionale şi stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de boli.
 8. Însușirea unor informații actuale şi moderne privind noțiunile de: supliment alimentar, aliment funcțional, nutraceutic.
 9. Identificarea şi analiza aspectelor biochimice și nutriţionale pe grupe de vârstă .
 10. Definirea principiilor biochimice specifice alimentului.
 11. Descrierea conceptelor, teoriilor și noțiunilor fundamentale specifice tehnologiei/procesării alimentului.
 12. Identificarea și aprofundarea nevoilor comunității privind o alimentație sănătoasă.