Contabilitate si Informatica de Gestiune

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Program de licență acreditat: 3 ani
Număr de locuri fără taxă: 40 locuri
Număr de locuri cu taxă: 50 locuri
Taxa de studiu: 2900 lei/an de studiu
Criterii de admitere: Media de Bacalaureat
Știi deja că te poate reprezenta numai o facultate la care „se învață”, știi deja că succesul tău în viață este condiționat de acumularea de competențe. Ai aflat, nu-i așa, că la UMFST „Ge. E. Palade” Târgu Mureș „chiar se face școală”! Să-ți mai povestesc:
1. De peste 20 de ani, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) este acreditată de către ARACIS și primește periodic calificativul "nivel ridicat de încredere".
2. Specializarea CIG pregăteşte economişti cu dublă competenţă: în domeniul contabilităţii, respectiv în domeniul informaticii de gestiune. Obiect de studiu al disciplinelor de informatică constituie și sistemele de operaționalizare a programelor informatice, sistemul tip Enterprise Resource Planning, iar în prezent, platforma Microsoft Office 365. (Starea de urgență nu s-a soldat cu pierderea niciunei ore de seminar sau curs!)
3. Continuitatea studiilor în același domeniu este asigurată prin masterate de specialitate acreditate ARACIS. Menționăm doar masteratul de Contabilitate și Audit care a încheiat un parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sensul echivalării disciplinelor predate la masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiatura profesiei de expert contabil.
4. Planul de învăţământ este corelat cu cerinţele mediului de afaceri şi modernizat în permanenţă, astfel încât să constituie un fundament durabil pentru specializarea ta ulterioară. La finalizarea studiilor integrale, tu vei avea un loc de muncă plăcut și bine plătit cum ar fi: expert contabil, consilier financiar, manager financiar, auditor, evaluator profesionist, practician în insolvență, consultant fiscal, etc.
5. Asimilarea principiilor și normelor europene în curriculele disciplinelor, modernizarea permanentă a acestora, conduce la formarea de profesioniști capabili să răspundă provocărilor integrării europene și globalizării economiei mondiale.
6. Întrucât organizarea facultății impune serii de aproximativ 50 de studenți, interacțiunea profesor – student tinde să fie personală, profesorii sunt abordabili și răspund cu plăcere nelămuririlor și curiozităților studenților, te pot îndruma pe parcursul celor cinci ani universitari.
7. Bursele ERASMUS care presupun desfășurarea de stagii de studiu și/sau practică la alte universități din UE, sunt accesibile fiecărui student aplicant de la secția CIG, fără concurs!
8. Prietenii sunt importanți. Înscriete împreună cu colega ta de bancă la CIG UMFST „Ge. E. Palade” Târgu Mureș! Peste ani, prietena ta va deveni asociatul tău de nădejde sau consultantul tău de încredere. Acordă-ți șansa dezvoltării relațiilor profesionale bazate prietenie!
9. La nivelul facultății și universității își desfășoară activitatea mai multe organizații studențești (ELSA, AIESEC etc.), în mijlocul cărora poți antrena spiritul de echipă sau de lider, poți să pui în valoare calitățile tale de explorator.
10. Viața în Târgu Mureș este confortabilă, nu presupune riscuri mari de natură financiară sau de altă natură, universitatea dispune de zone de agrement, la Târgu Mureș, iată premisele esențiale ale unei studenții plăcute!
Înscrie-te aici