Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un Expert contabil, în general:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii ţin evidenţa contabilă a operaţiilor financiare

ale firmelor/instituţiilor, inventariază proprietăţi şi echipamente; întocmesc şi verifică acurateţea documentelor financiar contabile.

 • Pregăteşte, examinează şi analizează documentele financiar-contabile, declaraţiile financiare şi alte rapoarte, pentru a se asigura de acurateţea şi conformitatea lor cu standardele procedurale;
 • Întocmeşte, completează şi verifică documentele contabile primare tipizate şi netipizate, interne şi externe;
 • Înregistrează, sortează şi depozitează documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
 • Utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi înregistra datele primare;
 • Calculează salariile, taxele şi pregăteşte plata lor având grijă să fie respectate toate condiţiile şi aspectele legale;
 • Alege conturile din planul de conturi în funcţie de specificul activităţii şi alocă intrările în conturile adecvate;
 • Inventariază proprietăţi şi echipamente, înregistrând informaţii cum ar fi descrierea proprietăţii, valoarea şi localizarea acesteia;
 • Întocmeşte balanţe contabile, bilanţuri şi anexele specifice pentru o perioadă determinată de timp;
 • Efectuează, menţine şi analizează bugetele pregătind rapoarte periodice care compară costurile calculate şi preconizate în buget cu cele reale;
 • Raportează conducerii despre starea financiară a firmei/companiei/instituţiei
 • Se preocupă de dezvoltarea sa profesională prin învăţarea şi utilizarea de noi proceduri de lucru, noutăţi legislative şi noi programe infiormatice specifice.
 • Îşi reprezintă clienţii în faţa autorităţilor care gestionează impozitele punând la dispoziţia acestora documentele financiar-contabile necesare.

Condițiile/ mediul de lucru:

 • Activităţile se desfăşoară în spaţii protejate (birouri)
 • Munca este în mare măsură foarte bine structurată
 • Activitatea contabilului implică multă acurateţe şi precizie
 • Munca presupune interacţiuni interpersonale.
 • Nivel mediu al castigului in partea superioara a topului salariilor la nivel national si international
 • Posibilitati de dezvoltare de activitati liber profesionale si antreprenoriale.