Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi și cu frecvență redusă

Program de studii în limba română

Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune se școlarizează la a Facultatea de Economie și Drept. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Științe Economice.

Spre deosebire de învățământul de zi, cel cu frecvență redusă este destinat celor care, din diferite motive, nu pot fi prezenți la cursuri. Acestea se desfășoară la finele săptămânii și nu există diferențe de calitate și de exigență față de forma de învățământ de zi. Examenul de licența este comun, iar competențele sunt aceleași la cele două forme de învățămât.

După promovarea examenului de licență, absolvenții pot deveni contabili în firme specializate. Angajați fiind sau nu, absolvenții pot urma cursurile masterale. Pe parcursul carierei, pot opta să se inscrie in Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) sau Camera Consultantilor Fiscali (CCF), pentru a deveni experți contabili, Auditori Financiari sau Consultanti fiscali.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea   entității/organizaţiei
  2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil.
  3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale;
  4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari, utilizarea unor programe de tip Business Inteligence;
  5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.