Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

  • Abilitate generală de învățare, abilități numerice, situate la nivel mediu – superior
  • Deprinderi tehnice, practice pentru a utiliza sau a înțelege modul de funcționare a unor echipamente, aparate, softuri specifice domeniului economic.
  • Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Caracteristici de personalitate

Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană foarte conştiincioasă si riguroasă în realizarea sarcinilor; persoana se dovedește capabilă să lucreze independent cu un bun echilibru emoţional.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici: C E I

  • Convențional (conformist) – preferă activitățile care se desfășoară după reguli bine stabilite; preferă activitățile care solicită manipulari ordonate și sistematizate a datelor, echipamentelor, organizând informațiile utilizate pentru atingerea scopurilor sale profesionale; îi displac activitățile nestructurate, dezordonate.
  • Întreprinzător (persuasiv) – utilizează deprinderile verbale în situațiile în care este necesară influențarea, conducerea altora; preferă activitățile în care își exprimă solicitarea față de alte persoane pentru atingerea scopurilor sale organizatorice sau profesionale;  are competențe de lider, de persuasiune (convingere), de relaționare interpersonală.
  • Investigativ (intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și exacte.