Beiratkozás

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

 • Az előfelvételin jelentkezhetnek, akik az egyetemünk  Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerészeti, Műszaki, „Petru Maior” Bölcsésztudományi valamint a Közgazdaság- és Jogtudományi Karok keretében működő 3 és 4 éves képzési szakokon szeretnék a tanulmányaikat folytatni
 • Előfelvételi vizsgára jelentkezhetnek az utolsó éves középiskolások (XII. osztályosok), akik ebben az évben fognak érettségizni, azon jelöltek, akik az előző évekből származó érettségi diplomával rendelkeznek, valamint azok, akik második egyetemként szeretnék ezeket a képzéseket választani.
 • A jelentkezők beiratkozása kizárólag a felvételire létrehozott online platformon történik admitere.umfst.ro.
 • Az előfelvételi beiratkozási díja (taxă de înscriere) 200 lej, befizetésének lehetőségei: ONLINE (a beiratkozási platformon ), AZ EGYETEMI PÉNZTÁRBAN (CASERIA UNIVERSITĂȚII Piața Mărășești nr. 15), 8:00-14:00 óra között, BANKI ÁTUTALÁSSAL ((Trezoreria Tirgu Mureş) catre: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tg Mures, 540139 CF 4322742 CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX)
  • Mentesülnek a beiratkozási díj alól (de a helyfoglalás és helymegerősítés díjától -taxa de inmatriculare- nem) az árvák és nevelőintézetből érkező jelentkezők, a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei, ezen alkalmazottak árvái valamint a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem nem oktatói munkakörben dolgozó alkalmazottak gyermekei.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

Az on-line beiratkozást megelözően, a zökkenőmentes beiratkozás érdekében, a jelentkezőknek a következő feltöltendő dokumentumokat kell előkészíteni PDF vagy JPG formátumban (összességükben maximum 2MB)

 • A tanintézet által (ahol a jelentkező a középiskolai tanulmányait végzi vagy végezte) kiállított bizonyítvány (Adeverință), amely tanusítja az elvégzett IX-XI osztály eredményeit, valamint azon tantárgy jegyeinek átlagát (IX-X vagy IX-XI osztály), amely a választott képzési szak szempontjából releváns (Adeverință care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI), vagy a  tanulmányi törzskönyv (foaia matricolă) másolata (mindkét oldal).
 • Diploma, vagy az ezzel egyenértékű diploma (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta). Ennek feltöltése az összes jelentkező által csak a kalendáriumban meghatározott periódusban kerül sor függetlenül a diploma megszerzésének az évétől (2022 július 4, 8:00 óra-július 7, 12: 00 óra között) . 
 • A jelentkező lakhelyéhez tartozó családorvosi rendelő által kiállított előnyomtatott orvosi igazolás (Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu).  A krónikus betegséggel rendelkező jelölteknek a családorvos által kiállított igazolását a doméniumban szakosodott orvosnak is láttamoznia kell. Ezen betegségek bejelentésének elmulasztása az intézmény által meghatározott, a hatályban érvényben levő következményekkel jár;
 • Az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára (akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket) szükséges a tanulmányok elismerésének igazolása (Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate) a MOGyTTE erre vonatkozó szabályzata értelmében (lásd Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16 ed 6);
 • Születési anyakönyvi kivonat (Certificat de naștere) másolata;
 • Érvényes személyi igazolvány (Carte de identitate sau Pașaport) másolata;
 • A jelölt fényképe digitális formában (Fotografie a candidatului în format electronic);
 • A beiratkozási díj befizetésének igazolása (Dovada achitării taxei de înscriere), fizetési lehetőségek szerint on-line, vagy on-site, az egyetem kasszájában vagy banki átutalással. A bizonylat szkennelt másolatát (banki átutalás vagy közvetlenül az egyetemi kasszába való befizetés esetén) fel kell tölteni az online regisztrációs platformra.
 • A beiratkozási platformról letöltött, kitöltött és aláírt Beleegyező nyilatkozat (Declarația de consimțământ -GDPR)