Második tanulmányi képzés

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

  1. Az oktatást biztosító tanintézettől függetlenül egy jelölt mint hallgató, egyidejűleg legtöbb két képzési szakra nyerhet felvételt és iskolázható be (kivételt képeznek az orvosi-gyógyszerészeti doméniumba tartozó képzések), de a kettő közül csak az egyik lehet államilag támogatott.
  1. Lehetőségük van államilag támogatott helyek elfoglalására az előző években beiskolázott hallgatóknak is, ha az előző években állami felsőoktatási intézetekbe államilag támogatott helyekre jelentkeztek és ezen képzés abbahagyása mellett döntöttek, és tanulmányaikat az MOGyTTE-n szeretnék egy második képzési program keretében folytatni. Állami költségvetési támogatásban csak az adott ciklusra vonatkozó normál tanulmányi időtartam alatt részesülhetnek (az új képzés időtartamából levonják az előző tanulmányi program keretében állami költségvetési támogatással elvégzett éveket).
  1. Ugyanazon doméniumba történő felvétel esetén azon hallgatók, akik államilag támogatott helyre nyertek felvételt, és előzőleg egy akkreditált vagy ideiglenesen engedélyezett képzési programokkal rendelkező állami vagy magán felsőoktatási intézmények hallgatói voltak, az előzetes tanulmányaik elismerésére lehetőség adódik.  Az erre, valamint az esetleges különbözeti vizsgákra vonatkozó javaslatot az egyenértékűséget elbíróló bizottság teszi és a Kari Tanács hagyja jóvá.
  1. Az állami felsőoktatási alapképzésben nyert diplomával (vagy azzal egyenértékű oklevéllel) rendelkező, állami költségvetési támogatásban részesült hallgatók, egy második tanulmányi programba az alábbi feltételek mellett iratkozhatnak: 
  • Csak költségtérítéses helyekre versenyvizsgával, a középiskolai végzettséggel és érettségi diplomával rendelkezőkre vonatkozó azonos feltételekkel.
  • Csak költségtérítéses helyekre, versenyvizsga nélkül, az egyetem Igazgató Tanácsának jóváhagyásával a beiskolázási szám függvényében. A kérelmet, az oklevelet valamint a hozzá tartózó dokumentumok másolatát  2024. július 10-ig kell benyújtani az Iktatóba (Registratura universității) vagy elküldeni online a rectorat@umfst.ro email címre. Az eredményeket 2024. július 15-én függesztik ki.
  1. Az állami felsőoktatási alapképzésben szerzett diplomával rendelkező, kizárólag fizetéses helyen végzett hallgatók egy második tanulmányi programba  az alábbi feltételek mellett iratkozhatnak: 
  • Állami költségvetésből finanszírozott helyekre, versenyvizsgával, az érettségi diplomával rendelkezőkre vonatkozó azonos feltételekkel. A felvételkor a jelentkezők a saját felelősségükre nyilatkoznak arról, hogy szereztek-e diplomát vagy hallgatói voltak-e állami költségvetésből finanszírozott képzési programoknak.
  • Csak költségtérítéses helyekre, versenyvizsga nélkül, az egyetem Igazgató Tanácsának jóváhagyásával a jóváhagyott beiskolázási szám függvényében. A kérelmet valamint az oklevél és a hozzá tartózó dokumentumok másolatát  2024. július 10-ig kell benyújtani az Iktatóba (Registratura universității) vagy elküldeni online a rectorat@umfst.ro email címre. Az eredményeket 2024. július 15-én függesztik ki.