A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

  • A tanintézet által (ahol a jelentkező a középiskolai tanulmányait végzi vagy végezte) kiállított bizonyítvány (Adeverință), amely tanusítja az elvégzett IX-XI osztály eredményeit, valamint azon tantárgy jegyeinek átlagát (IX-X vagy IX-XI osztály), amely a választott képzési szak szempontjából releváns (Adeverință care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI).
  • A 2021 előtti években érettségizettek esetében az érettségi diploma vagy azzal egyenértékű oklevél (Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta).
  • A jelentkező lakhelyéhez tartozó családorvosi rendelő által kiállított tipizált orvosi igazolás (Adeverințămedicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu).  A krónikus betegséggel rendelkező jelölteknek a családorvos által kiállított igazolását a doméniumban szakosodott orvosnak is láttamoznia kell. Ezen betegségek bejelentésének elmulasztása a hatályos, az intézmény által megállapított következményekkel jár.
  • A tanulmányok elismerésének igazolása (Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate) az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok és a Svájci Államszövetség állampolgárainak (akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket) a MOGyTTE erre vonatkozó szabályzata értelmében (lásd Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16).
  • Születési anyakönyvi kivonat (Certificat de naștere) másolata.
  • Érvényes személyi igazolvány (Carte de identitate sau Pașaport) másolata.
  • A jelölt fényképe digitális formában (Fotografie a candidatului în format electronic).
  • A beiratkozási díj online vagy a helyszínen kivitelezett befizetésének igazolása (Dovada achitării taxei de înscriere). A nyugta szkennelt másolatát fel kell tölteni az online regisztrációs platformra.