Szerzett kompetenciák

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

Az ötéves oktatás célja olyan gyógyszerészek képzése, akik széleskörű természettudományi ismereteik alapján részt vesznek a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, a kórházi gyógyszerellátásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszergyártásban, a gyógyszer-nagykereskedelemben, gyógyszerkutatásban vagy más természettudományi érdekeltségű kutatásban, a gyógyszerfejlesztésben, a klinikai laboratóriumok munkájában és különböző egészségügyi hatósági munkákban. A folyamatosan bővülő gyógyszerészi szerepkörök közül kiemelendő a gyógyszerészhez fordulók megfelelő tájékoztatása, az egészségügyi tanácsadás és különböző népegészségügyi programokban való részvétel.

Gyógyszerészi feladatok és kompetenciák

 1. Ismeri a az emberi szervezet működését és felépítését.
 2. Ismeri az emberi szervezet különböző életfolyamatait, a gyógyszerek tulajdonságait, élő szervezetre gyakorolt hatásait, kölcsönhatásait.
 3. Gyógyszer, gyógyszerforma, gyógyszerek alkalmazási módja, magisztrális gyógyszerkészítés, gyógyszergyártás elmélete és gyakorlata, gyógyszerek elsődleges és másodlagos csomagolása alapfogalmainak az ismerete.
 4. Ismeri a gyógyszerek, kozmetikumok kémiai analitikai, fiziko-kémiai, biológiai és a mikrobiológiai ellenőrzési módszerek elméletét és gyakorlatát.
 5. Ismeri a gyógyszerek, kozmetikumok és táplálékkiegészítők formulálási, előállítási, tárolási módszerek elméletét és gyakorlatát.
 6. Ismeri a gyógyszerek különböző alkalmazási módozatait és a gyógyászati segédeszközök alkalmazását.
 7. Ismeri a gyógyszerekre, kozmetikumokra és táplálékkiegészítükre vonatkozó minőségbiztosítási módszerek elméletét és gyakorlatát; biokémiai-, toxikológai- és környezetkémiai laboratóriumi technikákat.
 8. Ismeri a gyógyszerkiadás és gyógyszerészi gondozás alapelveit.
 9. A gyógyszerkészítéshez és tároláshoz használt eszközök és anyagok ismerete.
 10. Ismeri a gyógyszerek, kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök tárolására, forgalmazására vonatkozó szabályokat.
 11. Ismeri a gyógyszertár működését és felépítését, a gyógyszerellátás intézményrendszerét.
 12. Ismeri a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a farmakovigilancia alapjait.
 13. Ismeri a gyógyszerellátásra vonatkozó jogszabályokat és a gyógyszergazdálkodás alapelveit.