Informații admitere 2020

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CONDIȚII DE ADMITERE ŞI CRITERII DE SELECŢIE – STUDII DE LICENȚĂ

La concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

Sunt admişi în ordinea descrescătoare a mediilor generale şi în limita locurilor disponibile candidaţii care au obţinut media generală minimă 5.

Sunt admişi la studii pe locuri bugetare în anul I, fără examen de admitere, candidații care au obținut premiile I, II, III, la olimpiade naționale sau internaționale de biologie, fizică, chimie, matematică sau informatică.

Examenul scris de admitere se desfășoară pe bază de teste conținând întrebări cu răspunsuri la alegere, în conformitate cu metodologia de concurs aprobată și comunicată pentru anul respectiv.

I. Concursul de admitere la programul de studii Farmacie

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Proba de concurs – Chimie organică. Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect și testul va fi constituit astfel:

– 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic, Editura University Press, 2014, capitolele I, III, IV, V

– 50 de întrebări „la prima vedere”, elaborate de comisia de admitere din tematica şi bibliografia indicate în continuare.

Pentru întrebările extrase din cartea de teste de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col., Editura University Press, 2014, sunt considerate răspunsuri corecte exclusiv cele care sunt menționate în aceasta, iar ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.


II. Concursul de admitere la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

ABROGAT TEMPORAR

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.
Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din biologie cu 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:
– 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate la  Tematică şi bibliografie (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere”). Atenţie: ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.
– 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, „la prima vedere”, din cele 5 capitole indicate.

Decizia Senatului UMFST G. E. Palade din Târgu Mureș nr.1/ 19 mai 2020 de modificare a Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

Se aprobă, în contextul pandemiei cu coronavirus, pentru sesiunea de admitere iulie 2020 și după caz, septembrie 2020, abrogarea temporară a articolele 44-54 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență – UMFST-REG-16, Ediția 06. Pentru programele de studii cu durata de 4 și 3 ani din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie (Asistență medicală generală, Balneofizio-kinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică,Tehnică dentară, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic), admiterea se va face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat . În cazul existenței mai multor candidați cu medii egale, departajarea se va face în funcție de media generală a anilor de liceu .