Második tanulmányi képzés

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

Második tanulmányi képzésre iratkozás feltételei

 1. Az oktatást biztosító tanintézettől függetlenül egy jelölt mint hallgató, egyidejűleg legtöbb két képzési szakra nyerhet felvételt és iskolázható be (kivételt képeznek az orvosi-gyógyszerészeti doméniumba tartozó képzések), de a kettő közül csak az egyik lehet államilag támogatott.
 2. Lehetőségük van államilag támogatott helyek elfoglalására az előző években beiskolázott hallgatóknak, ha állami felsőoktatási intézetekbe államilag támogatott helyekre jelentkeztek és ezen képzés abbahagyása mellett dönteneköttek, ugyanakkor tanulmányaikat az MOGyTTE-n szeretnék egy második képzési program keretében folytatni. Állami költségvetési támogatásban csak az adott ciklusra vonatkozó normál tanulmányi időtartam alatt részesülhetnek (az új képzés időtartamából levonják az előző tanulmányi program keretében állami költségvetési támogatással elvégzett éveket).
 3. Ugyanazon doméniumba történő felvétel esetén azon hallgatók, akik államilag támogatott helyre nyertek felvételt, és előzőleg egy akkreditált vagy ideiglenesen engedélyezett képzési programokkal rendelkező állami vagy magán felsőoktatási intézmények hallgatói voltak, az előzetes tanulmányaik elismerésére lehetőség adódik.  Az erre, valamint az esetleges különbözeti vizsgákra vonatkozó javaslatot az egyenértékűséget elbíróló bizottság teszi és a Kari Tanács hagyja jóvá.
 4. Az állami felsőoktatási alapképzésben nyert diplomával (vagy azzal egyenértékű oklevéllel) rendelkező, állami költségvetési támogatásban részesült hallgatók, egy második tanulmányi programba  az alábbi feltételek mellett iratkozhatnak: 
  • Csak költségtérítéses helyekre versenyvizsgával, a középiskolai végzettséggel és érettségi diplomával rendelkezőkre vonatkozó azonos feltételekkel.
  •  Csak térítéses helyekre, versenyvizsga nélkül, az egyetem Igazgató Tanácsának jóváhagyásával a beiskolázási szám függvényében. A kérelmet, az oklevelet valamint a hozzá tartózó dokumentumok másolatát  2023. július 13-ig kell benyújtani az Iktatóba vagy elküldeni online a rectorat@umfst.ro email címre. Az eredményeket 2023. július 14-én függesztik ki.
 5.  Az állami felsőoktatási alapképzésben nyert diplomával rendelkező, kizárólag fizetéses helyen végzett hallgatók  egy második tanulmányi programba  az alábbi feltételek mellett iratkozhatnak: 
  • Állami költségvetésből finanszírozott helyekre, versenyvizsgával, az érettségi diplomával rendelkezőkre vonatkozó azonos feltételekkel. A felvételkor a jelentkezők a saját felelősségükre nyilatkoznak arról, hogy szereztek-e diplomát vagy hallgatói voltak-e állami költségvetésből finanszírozott képzési programoknak.
  • Csak költségtérítéses helyekre (pe locurile cu taxa), versenyvizsga nélkül, az egyetem Igazgató Tanácsának jóváhagyásával a jóváhagyott beiskolázási szám függvényében. A kérelmet valamint az oklevél valamint a hozzá tartózó dokumentumok másolatát  2023. július 13-ig kell benyújtani az Iktatóba vagy elküldeni online a rectorat@umfst.ro email címre. Az eredményeket 2023. július 14-én függesztik ki.