A jelöltek elbírálása – 5 és 6 éves képzések

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

Clasificarea candidaților înscriși la programele de 6 sau 5 ani de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat

Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor chestionare (teste) conținând 100 de întrebări cu răspunsuri multiple.

Candidații înscriși la programul de studiu Medicină Militară, în cazul în care nu vor fi admiși pe loc la acest program de studiu, vor fi clasificați în ordinea mediei obținute la admitere și în cadrul programului de studiu Medicină, cu achitarea unei singure taxe de înscriere.