Felvételivel kapcsolatos tudnivalók 2020 – MG

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

Felvételi feltételek – alapképzés

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat, továbbá az egyes szakok írásbeli vagy gyakorlati vizsgaidőpontját és helyét az egyetem honlapján hirdetjük.

Javasoljuk, hogy naprakész, hivatalos információkért rendszeresen kövesse az egyetem honlapján magyarul és románul közzétett tudnivalókat.

2020-ban a felvételire júliusi 26-án kerül sor, a felvételizők egyetlen szakra jelentkezhetnek. A felvételi vizsgára való beiratkozás kizárólag online regisztrációs portál segítségével történik, amely napi 24 órában elérhető.

A beiratkozás feltétele az érvényes érettségi diploma, vagy azzal ekvivalens igazolás.

Bármely szakon a román állampolgárságú személyekkel azonos feltételek mellett felvételire jelentkezhetnek azon nem román állampolgárságú személyek, akik az Európai Unió tagországainak, az Európai Gazdasági Térség országainak vagy a Svájci Konföderációnak az állampolgárai, beleértve a tandíj mértékét is. Számukra szükséges a Románián kívüli tanulmányok elismertetése, amit egy erre a célre létrehozott bizottság végez a tanügyminisztérium keretében (Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor). A diploma elismerését igazoló irat bemutatása számukra a felvételi vizsga feltétele.

Bővebb információt tartalmaz az Iratkozási tájékoztató minden jelentkező számára.

Kiválasztási ismérvek – alapképzés

I. Orvosi szak

A felvételi vizsga időpontja 2020. július 26., lebonyolítása hagyományos (on-site) rendszerben történik a fizikai távolságtartás szabályainak valamint a jelentkezők egészségének védelmére vonatkozó intézkedések szigorú betartásával.

A felvételizők rangsorolása az elért átlageredmények csökkenő sorrendjében történik. A végső felvételi jegy 90%-át az írásbeli vizsgán elért eredmény, míg 10%-át az érettségi jegyek átlaga képezi.

Az írásbeli vizsgát rácsteszt képezi, választás szerint a következő tárgyak egyikéből: biológia vagy kémia.

Adott szak esetében, a jelentkező választása szerint biológiából vagy kémiából szerzett jegyek azonos értékűek a végső felvételi rangsor megállapításakor.

1. Biológia esetén a rácsteszt 100 “Feleletválasztós” kérdésből áll. Minden kérdés esetében 4 lehetséges válasz lesz. Mind a 100 kérdés “feleletválasztós” típusú lesz, és a felvételi bizottság “helyben”, a vizsga előtt állítja össze.

A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz létezhet, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos.

2. Kémia esetén a rácsteszt 100 “Feleletválasztós” kérdésből áll. Minden kérdés esetében 4 lehetséges válasz lesz. Mind a 100 kérdés “feleletválasztós” típusú lesz, és a felvételi bizottság “helyben”, a vizsga előtt állítja össze.

A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz létezhet, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos.

II. Általános asszisztensi szak

A járványügyi helyzetre való tekintettel az egyetemi szenátus döntése értelmében idén nem szerveznek írásbeli vizsgát, és a felvételizők rangsorolása kizárólag az érettségi jegyek átlaga csökkenő sorrendjében történik. Ugyanazzal az érettségi átlaggal rendelkező jelentkezők esetében a rangsorolásban a középiskolai évek eredményeinek átlagát veszik figyelembe.