ȘTIINȚE ȘI LITERE

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Programul de studii Situație ARACIS Durata studiilor Numar de credite Forma de învățământ Limba de studiu
Istorie Acreditat 3 ani 180 cu frecvență română
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză Acreditat 3 ani 180 cu frecvență română engleză
Limbi moderne aplicate ( engleză, franceză, germană, italiană) Acreditat 3 ani 180 cu frecvență Română + 2 limbi moderne
Comunicare și relații publice Acreditat 3 ani 180 cu frecvență română
Comunicare și media emergenteAutorizat (AP)3 ani180cu frecvențăromână
Științe politice Autorizat 3 ani 180 cu frecvență română
Studii de securitate Autorizat 3 ani 180 cu frecvență română
Pedagogia învățământului primar și preșcolar Autorizat 3 ani 180 cu frecvență română
Educație fizică și sportivă Acreditat 3 ani 180 cu frecvență română
Program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini Acreditat 1 an 60 cu frecvență română