A végső érdemjegy számítási kritériumai

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

Calculează-ți nota de admitere

Media de Admitere este:

RELEVÁNS TANTÁRGY

 

Az előfelvételi végső jegye = 60% a IX-XI tanulmányi évek számtani középarányosa + 40% a választott képzési szak szempontjából releváns tantárgy évekre lebontott médiájának számtani középarányosa*

* IX és X osztály vagy IX, X és XI osztály

Nr.

Crt.

Programul de studii

Disciplina 

relevantă pentru domeniului de admitere

Facultatea de Medicină

1

Asistență medicală generală

Biologie

2

Balneo-fiziokinetoterapie

și recuperare

Biologie

3

Nutriție și Dietetică

Biologie

Facultatea de Medicină Dentară

1

Tehnică dentară

Biologie

Facultatea de Farmacie

1

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Biologie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

1

Automatică și Informatică Aplicată

Matematică

2

Inginerie Medicală

Matematică sau Biologie

3

Informatică

Matematică sau Informatică

4

Energetică și Tehnologii Informatice

Matematică

5

Tehnologia construcțiilor de mașini

Matematică

6

Sisteme de producție digitale

Matematică

7

Inginerie economică industrială

Matematică

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

1

Comunicare și media emergente

Limba și literatura română

2

Comunicare și relații publice

Limba și literatura română

3

Istorie

Istorie

4

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

Limba și literatura română

5

Limbi moderne aplicate (en-fr-ger-it)

Limba modernă (engleză, franceză, germană sau italiană)

6

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Limba și literatura română

7

Studii de securitate

Limba și literatura română

Facultatea de Economie și Drept

1

Drept

Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie

2

Administrație publică

Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie

3

Contabilitate și informatică de gestiune

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)

4

Finanțe și Bănci

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe și asigurări, Analiză economico-financiară, Informatică)

5

Management

Matematică sau o disciplina la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)

6

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Matematică sau o disciplină la alegere din domeniul economic (Economie, Economie Aplicată, Educație antreprenorială, Geografie, Socio-umane/Educație pentru societate, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Administrarea afacerilor)