Készségek

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A szakterületen való érvényesülést elősegítő személyes tulajdonságok:

 • Jó általános tanulási készség, gyors reagálási és döntési képesség
 • Kiemelkedő numerikus készség
 • Átlagosnál jobb verbális képesség és funkcionális készség
 • Legalább átlagos térbeli tájékozódási és formafelismerési képesség

Személyiség-jellemzők

A programozói szakmát sikeresen gyakorló személyek:

 • Lelkiismeretesek
 • Méltányosságot, komolyságot és szigorúságot mutatnak
 • Viselkedésük egyértelműen az elhatározott célok teljesítésére irányul
 • Képesek gyorsan és pontosan dolgozni odafigyelve a részletekre, állandóan szem előtt tartva a kitűzött célt
 • Képesek megőrizni érzelmi egyensúlyukat a stresszes helyzetekben is, szélsőséges megnyilvánulásokat nélkül
 • Képesek önállóan, helyesen ítélkezni és önállóan cselekedni

A szakma feltételezi a Holland-faktor szerinti I R C karakterisztikák meglétét

 • I: Vizsgáló (szellemi) – A személy azokat a tevékenységeket részesíti előnyben, amelyek magukban foglalják a fizikai, biológiai és kulturális jelenségek kreatív vizsgálatát. Jellemző rá a tudományos és matematikai készségek hatékony elsajátítása.
 • R: Realista (motorikus) – A személy szereti a gyakorlati tevékenységeket, amelyek általában fizikai erőt igényelnek. Jó motorikus szervezettséggel rendelkezik és előnyben részesíti a konkrét problémák megoldását az absztraktokkal szemben. Jellemző rá a mechanikai és technikai készségek hatékony elsajátítása.
 • C: Konvencionális (konformista) – A személy inkább a jól bevált szabályok szerint végzett tevékenységeket részesíti előnyben, amelyek megkövetelik az adatok és berendezések szabályozott és szisztematikus kezelését. Nem szeretik a strukturálatlan, rendezetlen és művészi tevékenységeket.