Tematika és könyvészet – alapképzés

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

I. ORVOSI SZAK

1. Biológia

Könyvészet: Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – román nyelvű kiadás, Editura University Press, 2014, illetve Anatómia és élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – magyar nyelvű kiadás, University Press Kiadó, 2014, valamint a Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .

A tankönyv az egyetemi könyvesboltban online is megrendelhető.

A következő két fejezet nem képezi a felvételi könyvészet részét: 7. fejezet (Csontrendszer) és 9. fejezet (Izomrendszer).

2. Kémia

Tematika:

I. Általános kémiai ismeretek. Oldatok. Oldhatóság. Sav-bázis jelleg. pH. Sav-bázis reakciók. Sav-bázis egyensúly. Pufferoldatok. Redoxi reakciók. Az energia és a kémiai reakciók.

II. A szerves vegyületek szerkezete és reakciókészsége. A szerves vegyületek szerkezete és a telítetlenségi egyenérték. A kovalens kötések kialakulása, szigma- és pi-kötések, egyszeres és többszörös kovalens kötések, a kötések térbeli irányítottsága. Szénatomtípusok, szénatomláncok. Hibridizáció. Homogén és heterogén kovalens kötések. Az ionos és koordinatív kötés. Poláros és apoláros kovalens kötés, a molekulák polaritása. Intermolekuláris kötések. Izoméria (konstitúciós és sztereoizoméria – enantioméria és diasztereoizoméria). A szerves vegyületek reakciótípusai (szubsztitúció, addíció, elimináció, transzpozíció, redoxi reakciók a szerves kémiában). Funkciós csoportok és a szerves vegyületek funkciós csoport szerinti osztályozása.

III. Szerves vegyületosztályok. Szénhidrogének, halogénszármazékok, alkoholok, fenolok, aminok, aldehidek és ketonok, karbonsavak, a karbonsavak funkciós származékai, nitrovegyületek, szappanok és detergensek.

IV. Biológiai fontosságú vegyületek és biokémiai alapfogalmak. Zaharidok, aminosavak, peptidek, fehérjék, zsírok, nukleinsavak, enzimek, hormonok, hidroxisavak és ketosavak, metabolizmus, a biológiai rendszerek energiája.

V. Más vegyületosztályok. Gyógyszerek, színezékek.

VI. Számításos alkalmazások. A számításos alkalmazások magukban foglalják a koncentráció- és hígítás-számolást, a mértékegységek átalakítását, hozamszámítást.

Könyvészet:

Román nyelvű tankönyvekMagyar nyelvű tankönyvek
1Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2
2Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie X, Editura LVS Crepuscul, 2005. ISBN 973-8265-47-9Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Kémia X. osztály, LVS Crepuscul Kiadó, 2005. ISBN: 973-8265-62-2
3Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1
4Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-59-1
5Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9
6Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas, CHIMIE. Manual pentru clasa a XI-a, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN 973-86291-9-5Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ștefan Tomas: Kémia tankönyv a XI. osztály számára, Elméleti vonal, Reál tagozat, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN: 987-973-88418-1-9
7Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu, Chimie C1 manual pentru clasa a XI-a Editura Akademos Art, 2006. ISBN 973-87549-6-8Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel, Akademos Art Kiadó, 2006. ISBN: 973-114-017-4
8Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 și 8,3 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Chimie, manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN 973-8265-25-8A 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 és 8.3 fejezetek/alfejezetek: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, fordítás: Szilveszter Mihálycsa: Kémia, tankönyv a IX. osztály számára, LVS Crepuscul Kiadó, 2004.
9Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 și 4.1 în: Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David, Chimie C1 clasa a XII-a, Editura ALL, 2007, ISBN 978-973-684-666-3Az 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 és 4.1 fejezetek/alfejezetek: Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2008. ISBN: 978-973-114-046-9
10Capitolele: 1 și 4 în: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan, Chimie. Manual pentru clasa a XII-a, C1, Editura Mistral, 2007, ISBN 978-973-88418-0-2Az 1 és 4 fejezetek: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan: Kémia tankönyv a XII. osztály számára, C1, Elméleti vonal, reál tagozat, Editura Mistral, 2007. ISBN: 987-973-88418-8-8

II. ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI SZAK

Biológia

Az írásbeli vizsga kizárólag biológiából lesz.

A könyvészetet az alábbi könyvek 5 fejezete képezi: Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – román nyelvű kiadása, Editura University Press, 2014, illetve Anatómia és élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – magyar nyelvű kiadása, University Press Kiadó, 2014, valamint a Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .

A vizsgán a következő 5 fejezetből lesznek tételek:

15. fejezet. A szív és érrendszer
17. fejezet. Légzőrendszer
18. fejezet. Az emésztőrendszer
20. fejezet. A kiválasztó rendszer
23. fejezet. Női nemi szervek.